cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
TRÁI TẮC (KUMQUAT)... (mã hs trái tắc kumqu/ mã hs của trái tắc ku)
VÚ SỮA (STAR APPLE)... (mã hs vú sữa star ap/ mã hs của vú sữa star)
TRÁI GẤC (MOMORDICA)... (mã hs trái gấc momor/ mã hs của trái gấc mo)
Calamondin (Trái Quất)... (mã hs calamondin trá/ mã hs của calamondin)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa