cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Quả dưa hấu
Dưa hấu... (mã hs dưa hấu/ mã hs của dưa hấu)
roi quả tươi... (mã hs roi quả tươi/ mã hs của roi quả tươi)
DƯA QUẢ TƯƠI... (mã hs dưa quả tươi/ mã hs của dưa quả tươi)
Dưa hấu có hạt... (mã hs dưa hấu có hạt/ mã hs của dưa hấu có h)
dưa hấu quả tươi... (mã hs dưa hấu quả tươ/ mã hs của dưa hấu quả)
Dưa kim cô nương... (mã hs dưa kim cô nươn/ mã hs của dưa kim cô n)
Quả dưa hấu tươi... (mã hs quả dưa hấu tươ/ mã hs của quả dưa hấu)
Qủa dưa hấu tươi ... (mã hs qủa dưa hấu tươ/ mã hs của qủa dưa hấu)
dua hau quả tươi ... (mã hs dua hau quả tươ/ mã hs của dua hau quả)
Dưa hấu không hạt... (mã hs dưa hấu không h/ mã hs của dưa hấu khôn)
DƯA HẤU (WATER MELON)... (mã hs dưa hấu water/ mã hs của dưa hấu wat)
Dưa hấu, hàng mới 100%... (mã hs dưa hấu hàng m/ mã hs của dưa hấu hàn)
TRÁI DƯA HẤU TƯƠI- THÙNG 17 KGS... (mã hs trái dưa hấu tư/ mã hs của trái dưa hấu)
QUẢ DƯA HẤU RUỘT ĐỎ TƯƠI (13KGS/THÙNG N.W)... (mã hs quả dưa hấu ruộ/ mã hs của quả dưa hấu)
Dưa hấu Việt Nam 01 thùng x 20kg,hàng mới 100%... (mã hs dưa hấu việt na/ mã hs của dưa hấu việt)
Quả dưa hấu do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 18-22kg/hộp)... (mã hs quả dưa hấu do/ mã hs của quả dưa hấu)
Qủa dưa hấu do VNSX đóng hộp carton (trọng lượng 18-22 kg/hộp)... (mã hs qủa dưa hấu do/ mã hs của qủa dưa hấu)
Thực phẩm cung ứng cho tàu M.V STI MIRACLE: Dưa hấu (Hàng mới 100%)... (mã hs thực phẩm cung/ mã hs của thực phẩm cu)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa