cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Anh Đào quả tươi Net 5kg/thùng... (mã hs anh đào quả tươ/ mã hs của anh đào quả)
Quả anh đào tươi 28mm 5kg/thùng... (mã hs quả anh đào tươ/ mã hs của quả anh đào)
Anh đào tươi(5kg/thùng,hiệu Stella, size: 26-28)... (mã hs anh đào tươi5k/ mã hs của anh đào tươi)
Anh đào tươi(2kg/thùng,hiệu Lapins, size: 28-30)... (mã hs anh đào tươi2k/ mã hs của anh đào tươi)
TRAI CHERRY TUOI (5KGS/THUNG)SIZE: 24MM HIEU: STARLETTA... (mã hs trai cherry tuo/ mã hs của trai cherry)
Trái Anh Đào Đỏ Tươi-Fresh CHERRIES (Big size),5kg/thùng.... (mã hs trái anh đào đỏ/ mã hs của trái anh đào)
Qủa anh đào đỏ tươi (Prunus Avium), net 5kg. Sản phẩm trồng trọt... (mã hs qủa anh đào đỏ/ mã hs của qủa anh đào)
Quả anh đào đỏ tươi (Prunus Avium), net 5kg/thùng. Sản phẩm trồng trọt, hàng mới 100%... (mã hs quả anh đào đỏ/ mã hs của quả anh đào)
Trái anh đào tươi(cherry đỏ tươi, 5kg net/thùng, hiệu: Australiafruits WVF,size 28-30mm)... (mã hs trái anh đào tư/ mã hs của trái anh đào)
Qủa Anh đào tươi (Fresh Red Cherries-Size 26 mm, Class 1, (1 Thùng 15 Kg Net Weight), Van + Sylvia, Hàng mới 100%... (mã hs qủa anh đào tươ/ mã hs của qủa anh đào)
CÓC (AMBARELLA)... (mã hs cóc ambarella/ mã hs của cóc ambarel)
Quả anh đào(cherri) tươi
Quả anh đào(cherri) tươi *
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 08:Quả và quả hạch ăn được; vỏ quả thuộc chi cam quýt hoặc các loại dưa