cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Arabica WIB hoặc Robusta OIB
CA PHE NHAN... (mã hs ca phe nhan/ mã hs của ca phe nhan)
Cà phê hạt- chưa rang... (mã hs cà phê hạt chư/ mã hs của cà phê hạt)
Cà phê hạt chưa qua rang xay... (mã hs cà phê hạt chưa/ mã hs của cà phê hạt c)
CÀ PHÊ HẠT, CHƯA RANG, HÀNG MẪU, MỚI 100%... (mã hs cà phê hạt chư/ mã hs của cà phê hạt)
Cà phê mẫu hạt chưa răng chưa khử (300Grm/ Túi)... (mã hs cà phê mẫu hạt/ mã hs của cà phê mẫu h)
Cà phê nhân (chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in, hàng mới 100%)... (mã hs cà phê nhân ch/ mã hs của cà phê nhân)
Cà phê hạt Arabica chưa rang say- Green Coffee Colombia Arabica (140KG- 02BAGS X 70KG)... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
Cà phê nhân Arabica chưa rang, chưa khử chất caffeine(Arabica Coffee), Quy cách: 50 kg/bao.... (mã hs cà phê nhân ara/ mã hs của cà phê nhân)
Lao Arabica coffee (Cà phê nhân arabica chưa rang, chưa khử chất caffeine), hàng đóng bao không đồng nhất... (mã hs lao arabica cof/ mã hs của lao arabica)
Cà phê nhân Robusta loại C(LAO ROBUSTA COFFEE (TYPE C)), chưa rang, chưa khử chất caffeine. quy cách đóng gói: 50 kg/bao... (mã hs cà phê nhân rob/ mã hs của cà phê nhân)
CÀ PHÊ ARABICA LÀO LOẠI 1- LAOS WASHED ARABICA COFFEE SCR 16 (HÀNG ĐÓNG TRONG BAO LOẠI 60 KG/BAO) HÀNG CHƯA RANG XAY, CHƯA KHỬ CAFEIN... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
Ca phe chua rang, Chua khu chat ca-phe-in chung loai Robusta loai 3 (hang dong trong 7 bao day, hang thuoc to khai XK so: 301608032740)... (mã hs ca phe chua ran/ mã hs của ca phe chua)
Cà phê nhân chưa rang LAO ARABICA COFFEE chưa khử chất ca- phe- in (Hàng đóng gói đồng nhất trọng lượng tịnh 50kg/bao, trọng lượng cả bì 50,2kg/bao.)... (mã hs cà phê nhân chư/ mã hs của cà phê nhân)
Cà phê hạt loại 1... (mã hs cà phê hạt loại/ mã hs của cà phê hạt l)
Cà phê hạt Robusta VN... (mã hs cà phê hạt robu/ mã hs của cà phê hạt r)
CA PHE ROBUSTA LOAI 1... (mã hs ca phe robusta/ mã hs của ca phe robus)
CÀ PHÊ ROBUSTA LOẠI 2... (mã hs cà phê robusta/ mã hs của cà phê robus)
Cà phê Việt Nam Robusta... (mã hs cà phê việt nam/ mã hs của cà phê việt)
HAT CA PHE ROBUSTA LOAI 1... (mã hs hat ca phe robu/ mã hs của hat ca phe r)
CÀ PHE ROBUSTA COFFEE S18 ... (mã hs cà phe robusta/ mã hs của cà phe robus)
CA PHE HAT CHUA RANG VIET NAM LOAI 2... (mã hs ca phe hat chua/ mã hs của ca phe hat c)
Cà phê chưa rang chưa khử chất cà-phê-in (Arabica Loại 1)... (mã hs cà phê chưa ran/ mã hs của cà phê chưa)
CAPHE ROBUSTA VIET NAM LOAI 1 (HANG CHUA QUA RANG XAY, CHUA KHU CAFEIN) ... (mã hs caphe robusta v/ mã hs của caphe robust)
CA PHE NHAN CHUA RANG, CHUA KHU CHAT CA PHE IN.CHUNG LOAI ROBUSTA,LOAI 1 (640BAO02CONT 20')... (mã hs ca phe nhan chu/ mã hs của ca phe nhan)
Cà phê hạt Việt Nam Robusta loại 1, hàng đóng bằng bao đay 60kg/bao. TC: 1280bao/4cont x 20ft... (mã hs cà phê hạt việt/ mã hs của cà phê hạt v)
Cà phê nhân xô,robusta,loại 1(320bao,1bao60kg,01Cont20')(trọng lượng thực tế 19,200 tan)(don gia hoa don 1.547 usd/tan)... (mã hs cà phê nhân xô/ mã hs của cà phê nhân)
ARABICA COFFEE BEANS TYPE D (raw type, not yet fried and not yet eliminated cafein)
Cà phê Arabica chưa rang, chưa khử caffeine, dạng hạt.
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 09:Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị