cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đã xay
Cafe Trung NGuyên sáng tạo số 5 (250g)... (mã hs cafe trung nguy/ mã hs của cafe trung n)
Bột Cà Phê (Coffee Powder) 120g*20 gói/hộp, hàng mới 100%... (mã hs bột cà phê cof/ mã hs của bột cà phê)
Cà phê rang- PREMIUM COFFEE WHOLE BEAN (1 thùng 6 kgs). HSD. 06/09/2020. Hàng mới 100%... (mã hs cà phê rang pr/ mã hs của cà phê rang)
Coffee sóc 100g... (mã hs coffee sóc 100g/ mã hs của coffee sóc 1)
Coffee sóc 250g... (mã hs coffee sóc 250g/ mã hs của coffee sóc 2)
Đậu cà phê 280g... (mã hs đậu cà phê 280g/ mã hs của đậu cà phê 2)
Cà phê GiftSet 250g... (mã hs cà phê giftset/ mã hs của cà phê gifts)
Cà Phê Moka T.A. 250G... (mã hs cà phê moka ta/ mã hs của cà phê moka)
Cà Phê Legendee 225Gr... (mã hs cà phê legendee/ mã hs của cà phê legen)
Coffee phin lọc sữa LG... (mã hs coffee phin lọc/ mã hs của coffee phin)
Café Sáng Tạo 1- 340gr... (mã hs café sáng tạo 1/ mã hs của café sáng tạ)
Café Sáng Tạo 2- 340gr... (mã hs café sáng tạo 2/ mã hs của café sáng tạ)
Café Sáng Tạo 3- 340gr... (mã hs café sáng tạo 3/ mã hs của café sáng tạ)
Café Sáng Tạo 4- 340gr... (mã hs café sáng tạo 4/ mã hs của café sáng tạ)
Café Sáng Tạo 5- 340gr... (mã hs café sáng tạo 5/ mã hs của café sáng tạ)
Café Sáng Tạo 8- 250gr... (mã hs café sáng tạo 8/ mã hs của café sáng tạ)
Cà Phê Da Vn Arch. 500G... (mã hs cà phê da vn ar/ mã hs của cà phê da vn)
Cà Phê Sang Tao 8 250Gr... (mã hs cà phê sang tao/ mã hs của cà phê sang)
Cà Phê Bo Thổ Cẩm Plong... (mã hs cà phê bo thổ c/ mã hs của cà phê bo th)
Cà phê +84 Robusta 250g... (mã hs cà phê 84 robu/ mã hs của cà phê 84 r)
Cà phê +84 Arabica 250g... (mã hs cà phê 84 arab/ mã hs của cà phê 84 a)
Cà phê G7 Ht Den- 50 Goi... (mã hs cà phê g7 ht de/ mã hs của cà phê g7 ht)
Cà phê Chồn Vlh B.h 300g... (mã hs cà phê chồn vlh/ mã hs của cà phê chồn)
Cà Phê Arabica B.H 200Gr... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
Cà Phê Robusta B.H 200Gr... (mã hs cà phê robusta/ mã hs của cà phê robus)
Coffee sóc nâu xanh 500g... (mã hs coffee sóc nâu/ mã hs của coffee sóc n)
Coffe chồn gói bột 300gr... (mã hs coffe chồn gói/ mã hs của coffe chồn g)
Cà phê bột. Hàng mới 100%... (mã hs cà phê bột hàn/ mã hs của cà phê bột)
Cà phê bột Emc2 A.k 100gr... (mã hs cà phê bột emc2/ mã hs của cà phê bột e)
Cà phê sữa đá FLAFFE 288g... (mã hs cà phê sữa đá f/ mã hs của cà phê sữa đ)
Cà phê sạch G20 A.k 100gr... (mã hs cà phê sạch g20/ mã hs của cà phê sạch)
Nesc Cà phê 3in1 20grx10g... (mã hs nesc cà phê 3in/ mã hs của nesc cà phê)
Cà phê +84 Hat Moka 250gr... (mã hs cà phê 84 hat/ mã hs của cà phê 84 h)
Cà phê túi lọc- One coffe... (mã hs cà phê túi lọc/ mã hs của cà phê túi l)
Cà phê bột Honey A.k 222gr... (mã hs cà phê bột hone/ mã hs của cà phê bột h)
Cà phê Hat Honey A.k 222gr... (mã hs cà phê hat hone/ mã hs của cà phê hat h)
Cà Phê Caramel Plong 200Gr... (mã hs cà phê caramel/ mã hs của cà phê caram)
Cà Phê Hat Moka Plong 500G... (mã hs cà phê hat moka/ mã hs của cà phê hat m)
Coffê chồn lon 200gr (bột)... (mã hs coffê chồn lon/ mã hs của coffê chồn l)
Cà phê con sóc vỏ nâu 100g... (mã hs cà phê con sóc/ mã hs của cà phê con s)
Cà phê Mr. Viet- Chồn 250g... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr v)
Cà phê 3in1 bịch 50 gói TN... (mã hs cà phê 3in1 bịc/ mã hs của cà phê 3in1)
Cà phê Hat Robusta P.h 200g... (mã hs cà phê hat robu/ mã hs của cà phê hat r)
Cà phê Hat Arabica P.h 200g... (mã hs cà phê hat arab/ mã hs của cà phê hat a)
Cà phê Legend Sua Da 5gx25gr... (mã hs cà phê legend s/ mã hs của cà phê legen)
Rock Cà phê Sr Psv. 30gx20gr... (mã hs rock cà phê sr/ mã hs của rock cà phê)
Cà Phê Chocolate Plong 200Gr... (mã hs cà phê chocolat/ mã hs của cà phê choco)
Cà Phê Trung Nguyen G7-50Goi... (mã hs cà phê trung ng/ mã hs của cà phê trung)
Cà phê Sua Dac Arch. 18grx12... (mã hs cà phê sua dac/ mã hs của cà phê sua d)
Cà phê sạch Punat Psv. 250gr... (mã hs cà phê sạch pun/ mã hs của cà phê sạch)
Cà phê Chồn 3in1 B.h 10gx16gr... (mã hs cà phê chồn 3in/ mã hs của cà phê chồn)
Rock Cà phê Dua Psv. 20gx20gr... (mã hs rock cà phê dua/ mã hs của rock cà phê)
Cà phê Chồn Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê chồn vco/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê G20â thượng hạng 100gr... (mã hs cà phê g20â thư/ mã hs của cà phê g20â)
Cà phê +84 Perfect Blend 250g... (mã hs cà phê 84 perf/ mã hs của cà phê 84 p)
Cà phê Legend Classic 12gx17gr... (mã hs cà phê legend c/ mã hs của cà phê legen)
Cà phê Hren 3in1 Psv. 10gx17gr... (mã hs cà phê hren 3in/ mã hs của cà phê hren)
Cà phê Den Ly Giay G.v 28gx6ly... (mã hs cà phê den ly g/ mã hs của cà phê den l)
Cà phê Hren 2in1 Psv. 15gx17gr... (mã hs cà phê hren 2in/ mã hs của cà phê hren)
Cà Phê 3In1 One B.H 24Goix16Gr... (mã hs cà phê 3in1 one/ mã hs của cà phê 3in1)
Cà Phê Bột Hop Trung Tin 250Gr... (mã hs cà phê bột hop/ mã hs của cà phê bột h)
Cà Phê Bột Goi Trung Tin 500Gr... (mã hs cà phê bột goi/ mã hs của cà phê bột g)
Cà Phê Thu Hà Db So 1 Hop 250G... (mã hs cà phê thu hà d/ mã hs của cà phê thu h)
Cà Phê Hoa Tan 3In1 T.A. 24Goi... (mã hs cà phê hoa tan/ mã hs của cà phê hoa t)
Coffe chồn túi lọc 8 gói *10gr... (mã hs coffe chồn túi/ mã hs của coffe chồn t)
Choco Latte (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs choco latte hò/ mã hs của choco latte)
Cà phê Vinaspresso Dip 15gx8gr... (mã hs cà phê vinaspre/ mã hs của cà phê vinas)
Cà phê +84 Hoa Tan 3in1 16gx20... (mã hs cà phê 84 hoa/ mã hs của cà phê 84 h)
Cà phê Sua Ly Giay G.v 67gx6ly... (mã hs cà phê sua ly g/ mã hs của cà phê sua l)
Cà phê Chồn Bot V.l.h B.h 300gr... (mã hs cà phê chồn bot/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê Chồn Hat V.l.h B.h 300gr... (mã hs cà phê chồn hat/ mã hs của cà phê chồn)
Sét Qùa tặng Cà phê Cafio Vovos... (mã hs sét qùa tặng cà/ mã hs của sét qùa tặng)
Cà Phê Bột+Phin Trung Tin 250Gr... (mã hs cà phê bộtphin/ mã hs của cà phê bộtp)
Cà Phê Ara.-Robusta T.A. 250G/G... (mã hs cà phê ararob/ mã hs của cà phê ara)
Cà Phê Kozip Robusta Plong 200G... (mã hs cà phê kozip ro/ mã hs của cà phê kozip)
Cà phê bột Thuong Hang A.k 100gr... (mã hs cà phê bột thuo/ mã hs của cà phê bột t)
Cà phê Hat Thuong Hang A.k 222gr... (mã hs cà phê hat thuo/ mã hs của cà phê hat t)
Cà phê Chồn Do Vcoffee Psv. 250g... (mã hs cà phê chồn do/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê Hat Rang Meseta Vovos 1kg... (mã hs cà phê hat rang/ mã hs của cà phê hat r)
Cà Phê Kozip Mokablen Plong 200G... (mã hs cà phê kozip mo/ mã hs của cà phê kozip)
Cà Phê Gói Nesc Cafe Da 16Grx15G... (mã hs cà phê gói nesc/ mã hs của cà phê gói n)
Hộp quà cà phê vuông (Highlands)... (mã hs hộp quà cà phê/ mã hs của hộp quà cà p)
Cafe Legendee 225gr Trung Nguyên... (mã hs cafe legendee 2/ mã hs của cafe legende)
Cà phê sáng tạo 8- 250gr HTXTMQ3... (mã hs cà phê sáng tạo/ mã hs của cà phê sáng)
Cà phê hòa tan 3in1 one 20gx16gr... (mã hs cà phê hòa tan/ mã hs của cà phê hòa t)
Cà phê Ht 3in1 One B.h 11goix16gr... (mã hs cà phê ht 3in1/ mã hs của cà phê ht 3i)
Cà phê Culi Hat Essenti B.h 250gr... (mã hs cà phê culi hat/ mã hs của cà phê culi)
Cà phê Chồn Essenti Bot B.h 250gr... (mã hs cà phê chồn ess/ mã hs của cà phê chồn)
Cà Phê Thu Hà Ht Vi Dam Hop/20Tui... (mã hs cà phê thu hà h/ mã hs của cà phê thu h)
Cà phê chồn bột gói 250gr-Essenti... (mã hs cà phê chồn bột/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê sữa đá lon Highlands 185ml... (mã hs cà phê sữa đá l/ mã hs của cà phê sữa đ)
Cappuccino Dừa (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs cappuccino dừa/ mã hs của cappuccino d)
Café chồn túi bố Vietmade BH 250g... (mã hs café chồn túi b/ mã hs của café chồn tú)
Cà Phê Cappuccino Dua Arch. 20Gx12... (mã hs cà phê cappucci/ mã hs của cà phê cappu)
Cà Phê Thu Hà Thuong Hang Hop 250G... (mã hs cà phê thu hà t/ mã hs của cà phê thu h)
Cà Phê Túi Lọc One Coffee B.H 100G... (mã hs cà phê túi lọc/ mã hs của cà phê túi l)
Cafe sáng tạo 8- 250g Trung Nguyên... (mã hs cafe sáng tạo 8/ mã hs của cafe sáng tạ)
Cà Phê Sữa G7 3in1- Hộp 21 sachets... (mã hs cà phê sữa g7 3/ mã hs của cà phê sữa g)
Thức uống hòa tan 268,5gr Archcafe... (mã hs thức uống hòa t/ mã hs của thức uống hò)
Cà phê Meet&more 3in1 Tc. 15gx18gr... (mã hs cà phê meet&mor/ mã hs của cà phê meet&)
Cà phê Túi Loc One Coffee B.h 100g... (mã hs cà phê túi loc/ mã hs của cà phê túi l)
Ca cao 3in1 trọng lượng 400gr- TTP... (mã hs ca cao 3in1 trọ/ mã hs của ca cao 3in1)
Cà phê Chồn Arabica B.h 18gr X 8goi... (mã hs cà phê chồn ara/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê Chồn Ht Den One B.h 5goix5gr... (mã hs cà phê chồn ht/ mã hs của cà phê chồn)
Rock Cà phê Sầu Riêng Psv. 20gx20gr... (mã hs rock cà phê sầu/ mã hs của rock cà phê)
Cà phê Chồn Lớn Bot V.l.h B.h 200gr... (mã hs cà phê chồn lớn/ mã hs của cà phê chồn)
Cà Phê Bột Trong Go Trung Tin 150Gr... (mã hs cà phê bột tron/ mã hs của cà phê bột t)
Cà Phê Chồn Robusta B.H 18Gr X 6Goi... (mã hs cà phê chồn rob/ mã hs của cà phê chồn)
EMC2 coffee E5A nguyên chất (500gr)... (mã hs emc2 coffee e5a/ mã hs của emc2 coffee)
Cà phê Rang Xay Suy Ngam Hga. 250gr... (mã hs cà phê rang xay/ mã hs của cà phê rang)
Cà phê Arabica-rob Rang Xay G.v 250g... (mã hs cà phê arabica/ mã hs của cà phê arabi)
Cà phê Chồn Túi Bo Essenti B.h 250gr... (mã hs cà phê chồn túi/ mã hs của cà phê chồn)
Cà Phê Chồn Tui Bo Essenti B.H 250Gr... (mã hs cà phê chồn tui/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê Sơn La Phin (bột) 250g (Shin)... (mã hs cà phê sơn la p/ mã hs của cà phê sơn l)
Cafe G7 3in1 hộp 18 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 3in1 hộ/ mã hs của cafe g7 3in1)
Cafe G7 2in1 hộp 15 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 2in1 hộ/ mã hs của cafe g7 2in1)
Cà phê sữa đặc 18g x 12 gói ARCHACFE... (mã hs cà phê sữa đặc/ mã hs của cà phê sữa đ)
Cà Phê G7 2in1- Hộp 15 sachets- 16gr... (mã hs cà phê g7 2in1/ mã hs của cà phê g7 2i)
Cà phê Hancoffee instant 3 in 1 288g... (mã hs cà phê hancoffe/ mã hs của cà phê hanco)
Cà phê chồn hạt túi bố Vietmade 250g... (mã hs cà phê chồn hạt/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê Thuan Khiet Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê thuan kh/ mã hs của cà phê thuan)
Cà phê Chồn Phin Giay Psv. 10goix15gr... (mã hs cà phê chồn phi/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê bột 200gr (1 hộp kèm phin) EMC... (mã hs cà phê bột 200g/ mã hs của cà phê bột 2)
Legend Clasic hộp 12 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend clasic h/ mã hs của legend clasi)
Cafe G7 3in1 bịch 50 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 3in1 bị/ mã hs của cafe g7 3in1)
Cà Phê G7 Hòa Tan Đen- Hộp 15 gói 2gr... (mã hs cà phê g7 hòa t/ mã hs của cà phê g7 hò)
Cà phê đá VN Archcafe 13g X 12sachets... (mã hs cà phê đá vn ar/ mã hs của cà phê đá vn)
Café chồn bột Robusta + phin 250g One... (mã hs café chồn bột r/ mã hs của café chồn bộ)
Cafe hoà tan đen 100 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe hoà tan đe/ mã hs của cafe hoà tan)
Cà phê Chồn 2in1 O Duong B.h 5goix14gr... (mã hs cà phê chồn 2in/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê Khe Sanh Phin (bột) 250g (Shin)... (mã hs cà phê khe sanh/ mã hs của cà phê khe s)
Cà phê bột Robusta Blen 2-250gr + phin... (mã hs cà phê bột robu/ mã hs của cà phê bột r)
Cà phê bột Arabica Blen 1-250gr + phin... (mã hs cà phê bột arab/ mã hs của cà phê bột a)
MR.Viet-Chon-Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mrvietchoncà/ mã hs của mrvietchon)
Cà phê (Đã rang, đã khử chất caffeine)... (mã hs cà phê đã rang/ mã hs của cà phê đã r)
Cà phê Ht Capu Dua Essenti B.h 10gx17gr... (mã hs cà phê ht capu/ mã hs của cà phê ht ca)
Cà phê Chồn Den Vcoffee +phin Psv. 250g... (mã hs cà phê chồn den/ mã hs của cà phê chồn)
Mr Viet cà phê hòa tan 2 trong 1- 255gr... (mã hs mr viet cà phê/ mã hs của mr viet cà p)
Cà phê-Combo Mr Viet Bag 1000gr-COMBO 4... (mã hs cà phêcombo mr/ mã hs của cà phêcombo)
Cafe G7 hòa tan đen 15 gói Trung Nguyên... (mã hs cafe g7 hòa tan/ mã hs của cafe g7 hòa)
Cà phê G7 3in1 bịch 20 goi Trung Nguyên... (mã hs cà phê g7 3in1/ mã hs của cà phê g7 3i)
Cappuccino Sầu Riêng (Hòa Tan) Archcafe... (mã hs cappuccino sầu/ mã hs của cappuccino s)
Cà phê Nhan Sam L.chi 5in1 B.h 10gx18gr... (mã hs cà phê nhan sam/ mã hs của cà phê nhan)
Cà phê Luxury V5+phin Vcoffee Psv. 200g... (mã hs cà phê luxury v/ mã hs của cà phê luxur)
Cà phê Chồn Hop Le 2 Lớn V.l.h B.h 200gr... (mã hs cà phê chồn hop/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê Mr Việt With Filter- Mua 3 tặng 1... (mã hs cà phê mr việt/ mã hs của cà phê mr vi)
Coffee chồn hòa tan Vietmade 2in1 20x14g... (mã hs coffee chồn hòa/ mã hs của coffee chồn)
Mr.Viet-Arabica-Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mrvietarabica/ mã hs của mrvietarab)
Ca cao nguyên chất trọng lượng 400gr- TTP... (mã hs ca cao nguyên c/ mã hs của ca cao nguyê)
Cà phê Sua Dua Fingiay Vikin Psv. 6gx30gr... (mã hs cà phê sua dua/ mã hs của cà phê sua d)
Cà phê VCF gold (1 thùng 480 gr x 20 pack)... (mã hs cà phê vcf gold/ mã hs của cà phê vcf g)
Cà phê hạt Arabica 250gr Espresso- Essenti... (mã hs cà phê hạt arab/ mã hs của cà phê hạt a)
Legend cà phê sữa đá hộp 5 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend cà phê s/ mã hs của legend cà ph)
Café hòa tan đen 100 gói (TSN) Trung Nguyên... (mã hs café hòa tan đe/ mã hs của café hòa tan)
Cà phê chồn + phin Flaffe Luwak Coffee 120g... (mã hs cà phê chồn p/ mã hs của cà phê chồn)
Cà phê G7 3 in 1- hộp 18 sachets 16g HTXTMQ3... (mã hs cà phê g7 3 in/ mã hs của cà phê g7 3)
Cà phê xay Trung Nguyên sáng tạo 5 (340g/gói)... (mã hs cà phê xay trun/ mã hs của cà phê xay t)
Cà phê chồn hòa tan đen lớn 05 gói x 05gr-One... (mã hs cà phê chồn hòa/ mã hs của cà phê chồn)
Legend special edition hộp 11 gói-Trung Nguyên... (mã hs legend special/ mã hs của legend speci)
Cà phê G7 Cappucino hương Mocha- Hộp 12 sticks... (mã hs cà phê g7 cappu/ mã hs của cà phê g7 ca)
Coffee chồn 2in1 không đường (23 góix14g) (TTP)... (mã hs coffee chồn 2in/ mã hs của coffee chồn)
Cà phê 3in1, hàng đóng trong 110 thùng, mới 100%... (mã hs cà phê 3in1 hà/ mã hs của cà phê 3in1)
Cà phê Capuccino Hương Mocha 12 gói Trung Nguyên... (mã hs cà phê capuccin/ mã hs của cà phê capuc)
Café G7 3in1 bich 100 gói-16gr (TSN) Trung Nguyên... (mã hs café g7 3in1 bi/ mã hs của café g7 3in1)
Cà phê Mr Viet- Cà phê Dalat- Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs cà phê mr viet/ mã hs của cà phê mr vi)
Mr Viet-Good Morning Vietnam- Cà phê rang xay túi 250gr... (mã hs mr vietgood mo/ mã hs của mr vietgood)
Ca cao nhân sâm linh chi 5in1 (10 gói * 20gr)- One coffee... (mã hs ca cao nhân sâm/ mã hs của ca cao nhân)
Cà phê nhân sâm linh chi 5in1 (10 gói * 18gr)- One coffee... (mã hs cà phê nhân sâm/ mã hs của cà phê nhân)
Cà phê phin lọc đen đôi: 20 gói cà phê, 20 gói đường- 480gr... (mã hs cà phê phin lọc/ mã hs của cà phê phin)
Cà phê hoà tan Cappuccino dừa 10 gói*17gr (hộp 10 tép)-Dakmark... (mã hs cà phê hoà tan/ mã hs của cà phê hoà t)
Cafe túi lọc Darlak. 15 G/Bag X 10 BAGS/ BOX x 10 BOX/ CARTON. Mới 100%... (mã hs cafe túi lọc da/ mã hs của cafe túi lọc)
Bột cà phê (Thai Binh Duong-Sai gon Espresso)- 500g x 30 bags. Hàng mới 100 %... (mã hs bột cà phê tha/ mã hs của bột cà phê)
Cà phê Gourmet lớn- chất liệu bằng caffe, dạng bột, 500gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên ... (mã hs cà phê gourmet/ mã hs của cà phê gourm)
Cà phê Houseblend lớn- chất liệu bằng caffe, dạng bột,500gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên ... (mã hs cà phê houseble/ mã hs của cà phê house)
Cà phê TN G7 3 in 1 nhỏ- chất liệu bằng caffe, dạng bột,16gr/hộp- Cà phê Trung Nguyên ... (mã hs cà phê tn g7 3/ mã hs của cà phê tn g7)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 09:Cà phê, chè, chè Paragoay và các loại gia vị