cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hạt lúa mì đã bỏ trấu (SEN)
Lua my Uc, đã bỏ trấu, chưa qua xay xát chế biến, loại dùng chế biến thức ăn cho người.... (mã hs lua my uc đã b/ mã hs của lua my uc đ)
LúA Mì Xá- nguyên liệu sản xuất bột mì thức ăn cho người (dạng hạt, đã bỏ trấu)... (mã hs lúa mì xá nguy/ mã hs của lúa mì xá n)
HẠT LÚA MỲ CANADA (CPS PLUS). HÀNG ĐÓNG RỜI TRONG CONT CHƯA QUA SƠ CHẾ XAY XÁT, ĐÃ TÁCH VỎ TRẤU NGOÀI CÒN VỎ LỤA BÊN TRONG DÙNG CHO NGƯỜI.NHÀ SX GRAINCORP OPERATIONS LIMITED.... (mã hs hạt lúa mỳ cana/ mã hs của hạt lúa mỳ c)
Lúa mì Úc (H2) không còn trên bông đã tách vỏ trấu ngoài còn vỏ lụa bên trong chưa qua xay xát, chế biến. Hàng rời dùng cho người. Độ ẩm 12.5 % Max. Protein: 11.5 % min... (mã hs lúa mì úc h2/ mã hs của lúa mì úc h)
Lúa mì Úc (APW) không còn trên bông đã tách vỏ trấu ngoài còn vỏ lụa bên trong chưa qua xay xát, chế biến. Hàng rời dùng cho người. Độ ẩm 12.5 % Max. Protein: 10.5 % min... (mã hs lúa mì úc apw/ mã hs của lúa mì úc a)
Lúa mỳ Úc (Hard Wheat) protein 11,5% min, độ ẩm 12,5% max, dùng cho người, (hàng rời chưa qua xay sát, chế biến, hạt lúa mỳ không còn trên bông, đã tách vỏ trấu ngoài)... (mã hs lúa mỳ úc hard/ mã hs của lúa mỳ úc h)
Lúa mỳ Úc (Premium White Wheat) protein 10,5% min, độ ẩm 12,5% max, dùng cho người, (hàng rời chưa qua xay sát, chế biến, hạt lúa mỳ không còn trên bông, đã tách vỏ trấu ngoài)... (mã hs lúa mỳ úc prem/ mã hs của lúa mỳ úc p)
Hạt lúa mì Úc APW, hàng xá, chưa qua sơ chế xay xát, đã tách vỏ trấu bên ngoài, còn vỏ lụa bên trong, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người. Hàm lượng protein: 10.5%, độ ẩm: 12.5%. +/- 10%.... (mã hs hạt lúa mì úc a/ mã hs của hạt lúa mì ú)
Hạt lúa mì Úc H2, hàng xá, chưa qua sơ chế xay xát, đã tách vỏ trấu bên ngoài, còn vỏ lụa bên trong, dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn cho người. Hàm lượng protein: 11.5%, độ ẩm: 12.5%. +/- 10%.... (mã hs hạt lúa mì úc h/ mã hs của hạt lúa mì ú)
HẠT LÚA MỲ AUSTRALIA (H1). HÀNG ĐÓNG RỜI TRONG CONT CHƯA QUA SƠ CHẾ XAY XÁT, ĐÃ TÁCH VỎ TRẤU NGOÀI CÒN VỎ LỤA BÊN TRONG DÙNG CHO NGƯỜI.NHÀ SX CHESTER COMMODITIES PTY LTD... (mã hs hạt lúa mỳ aust/ mã hs của hạt lúa mỳ a)
Lúa mỳ Canada (Triticum spp) hàng rời đã tách vỏ trấu ngoài, còn vỏ lụa bên trong (chưa qua sơ chế, xay xát, chế biến. Mục đích sử dụng: làm nguyên liệu sản xuất bột mỳ. Dung sai: +/-10%... (mã hs lúa mỳ canada/ mã hs của lúa mỳ canad)
Nguyên liệu sx thức ăn cho người: Hạt lúa mì đã tách vỏ trấu, chưa tách vỏ lụa, chưa qua chế biến, hàng xà lan... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 10:Ngũ cốc