cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hạt giống
Hạt giống ngô SW1011 (25 kg/bao), mới 100%... (mã hs hạt giống ngô s/ mã hs của hạt giống ng)
Hạt ngô giống lai PAC 339 (TROPICAL CORN SEEDS PAC 339), bao 20 kg trong có 20 gói 1kg, Hàng mới 100%,... (mã hs hạt ngô giống l/ mã hs của hạt ngô giốn)
Hạt giống ngô CN3CPRWA790001. Hàng mới 100%... (mã hs hạt giống ngô c/ mã hs của hạt giống ng)
Hạt Giống Ngô Nếp lai F1 HN88; tên khoa học: Zea mays; quy cách 50kg/bao; hàng mới 100%; do trung quốc sản xuất... (mã hs hạt giống ngô n/ mã hs của hạt giống ng)
Hạt giống ngô lai Pioneer Brand X40N612, tên khoa học Zea mays, 10 bao 10kg/BAO, mới 100%... (mã hs hạt giống ngô l/ mã hs của hạt giống ng)
Hạt giống ngô lai biến đổi gen DK6919S (GMO corn seeds DK6919S)... (mã hs hạt giống ngô l/ mã hs của hạt giống ng)
Giống ngô LVN10 NSC 1kg... (mã hs giống ngô lvn10/ mã hs của giống ngô lv)
Giống ngô LVN10
Hạt giống bắp nếp Wax48 - 500G
hạt giống bắp rau SG22 - 1kg
Hạt Giống Ngô CP 3Q super Parent Seed bao 15kgs
Hạt giống Ngô đường Golden Sweeter 93. (Trên Nhãn hàng đã ghi đủ 7 chỉ tiêu về giống. Hàng không chịu thuế GTGT theo TT 129/BTC và được phép NK theo QĐ 58/2001/ QĐ-BNN-KNKL, 23/5/2001 của Bộ NNPTNT)
Hạt giống ngô HN88
Hạt giống ngô lai B-9999, tổng cộng 1200 bao. Mới 100%
Hạt giống ngô lai C919 ( Hybrid Corn Seed C919)
Hạt giống ngô lai Pioneer brand 30B80
Hạt giống ngô lai TF222, độ ẩm 10.4%, hàng đóng 20kg/bao/900bao. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1 điều 5 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12. Hàng thuộc giống công nhận chính thức, phù hợp QĐ116/QĐ-TT-CLT ngày 06/04/2011 của Cục Trồng trọt.
Hạt giống ngô nếp lai ADI 600.
Hạt giống ngô ngọt Sugar75-500g
Hạt giống ngô NK4300 hàng phù hợp với quyết định 74/2004 QĐ- BNN-PTNN ngày 16/12/2004 . Hàng mới 100%
Hạt giống ngô NK54 hàng phù hợp với quyết định 74/2004 BNN-PTNN. Hàng mới 100%
Hạt giống ngô NK6326 - 1KG
Hạt giống ngô NK66 hàng phù hợp với quyết định 40/2006/QĐ-BNN ngày 22/05/2006 (Hàng có đầy đủ 7 chỉ tiêu về giống)Hàng mới 100%
Hạt giống ngô NK67
Hạt giống ngô NK67 - 1KG
Hạt giống ngô rau SG17-5kg
Hạt ngô giống mẹ B9698. Mới 100%
Hạt ngô giống NK54 (hàng phù hợp với quyết điịnh 40/2006/QĐ-BNN ngày 22/05/2006), hàng mới 100%
Hạt ngô giống NK7328 (hàng phù hợp với quyết định 19/2012/QĐ-TT-CLT ngày 07/02/2012), hàng mới 100%
Hatj giống ngô lai DK9901, hàng có đủ 7 tiêu chuẩn về giống phù hợp TT84/2009/BNNPTNT, hàng đã đăng kí kiểm dịch thực vật.
Ngô giống LVN10
Hạt giống Ngô đường Golden Sweeter 93. (Trên Nhãn hàng đã ghi đủ 7 chỉ tiêu về giống. Hàng không chịu thuế GTGT theo TT 129/BTC và được phép NK theo QĐ 58/2001/ QĐ-BNN-KNKL, 23/5/2001 của Bộ NNPTNT)
Hạt giống ngô lai B-9999, tổng cộng 1200 bao. Mới 100%
Hạt giống ngô lai TF222, độ ẩm 10.4%, hàng đóng 20kg/bao/900bao. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1 điều 5 Luật thuế GTGT 13/2008/QH12. Hàng thuộc giống công nhận chính thức, phù hợp QĐ116/QĐ-TT-CLT ngày 06/04/2011 của Cục Trồng trọt.
Hạt giống ngô NK4300 hàng phù hợp với quyết định 74/2004 QĐ- BNN-PTNN ngày 16/12/2004 . Hàng mới 100%
Hạt giống ngô NK54 hàng phù hợp với quyết định 74/2004 BNN-PTNN. Hàng mới 100%
Hạt giống ngô NK66 hàng phù hợp với quyết định 40/2006/QĐ-BNN ngày 22/05/2006 (Hàng có đầy đủ 7 chỉ tiêu về giống)Hàng mới 100%
Hạt ngô giống NK54 (hàng phù hợp với quyết điịnh 40/2006/QĐ-BNN ngày 22/05/2006), hàng mới 100%
Hatj giống ngô lai DK9901, hàng có đủ 7 tiêu chuẩn về giống phù hợp TT84/2009/BNNPTNT, hàng đã đăng kí kiểm dịch thực vật.
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 10:Ngũ cốc