cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Gạo đồ (1)
Gạo Trắng Japonica DS1 Việt Nam 5% Tấm, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 18.150Kg/Bao.... (mã hs gạo trắng japon/ mã hs của gạo trắng ja)
Gạo Thơm KDM Việt Nam 5% Tấm Xuất Khẩu, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 20Kg/ Bao.... (mã hs gạo thơm kdm vi/ mã hs của gạo thơm kdm)
Gạo Lức Việt Nam 5% Tấm Xuất Khẩu, Hàng Đóng Bao Đồng Nhất 50Kg/ Bao... (mã hs gạo lức việt na/ mã hs của gạo lức việt)
Cơm ăn liền 210g/24 hộp/thùng HET BAN
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 10:Ngũ cốc