cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Hạt kê đỏ (Red millet in husk) dùng làm thức ăn chăn nuôi. Quy cách đóng gói: Net weight 25 kg/ bao. Hàng mới 100%... (mã hs hạt kê đỏ red/ mã hs của hạt kê đỏ r)
Hạt kê đỏ,tên khoa học: Panicum Miliaceuml, không thuộc danh mục cities,mới 100%... (mã hs hạt kê đỏtên k/ mã hs của hạt kê đỏtê)
Hạt kê (30kg/bao,hàng chỉ qua sơ chế thông thường) dùng cho người, mới 100%... (mã hs hạt kê 30kg/ba/ mã hs của hạt kê 30kg)
Hạt kê hữu cơ Organic Hulled Millet (sơ chế thông thường bằng cách sấy khô), 500g/gói; NSX: HEALTH PARADISE SDN;HSD: 17 tháng kể từ ngày SX. Hàng mới 100%... (mã hs hạt kê hữu cơ o/ mã hs của hạt kê hữu c)
Hạt kê (30kg/bao), mới 100%... (mã hs hạt kê 30kg/ba/ mã hs của hạt kê 30kg)
Hạt kê, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng phù hợp QĐ90/2006. Đối tượng không chịu thuế VAT theo thông tu 06/2012
Kê hạt (chưa qua sơ chế) - Dùng làm nguyên liệu Sản xuất Thức ăn chăn nuôi
Kê hạt chưa tách vỏ, dạng rời chưa qua chế biến - Hàng kinh doanh - Hàng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT-BTC
Kê hạt đã tách vỏ, dạng rời chưa qua chế biến - Hàng kinh doanh - Hàng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT-BTC
Kê hạt màu đỏ chưa tách vỏ, dạng rời chưa qua chế biến - Hàng kinh doanh - Hàng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT-BTC
Kê hạt vàng, dạng rời, chưa qua chế biến - Hàng kinh doanh. Hàng đóng bao 25kg/bao. Hàng không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo thông tư 129/2008/TT-BTC
Kê hạt.Độ ẩm nhỏ hơn 13%.Hàm lượng Anflatoxin nhỏ hơn 10 PPB(phần tỉ).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp với QĐ 90/2006/Q-BNN
Kê hạt.nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.phù hợp với QĐ/90/2006 / Q-BNN
nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : hạt kê (chưa qua chế biến không chịu thuế GTGT theo TT 129/TT-BTC ) ,hàng nhập khẩu theo Mục 4 QĐ 90/2006/QĐ-BNN
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc : Hạt Kê, nhập theo giấy phép số : 3422/BVTV-KD
nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi : hạt kê ( chưa qua chế biến ) hàng phù hợp mục 4 QDD/BNN/2006, độ ẩm 10.62%, hàm lượng Aflatoxin< 50PPB,hàng đóng 50kg/bao/4800bao
Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Hạt kê (chưa qua chế biến). Hàng phù hợp mục 4 QĐ90/BNN/2006, độ ẩm 10.62%, hàm lượng Aflatoxin<50PPB, hàng đóng 50kg/bao/4800bao. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1 điều 5 Luật thuế GTGT13/2008/QH12.
nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi : hạt kê ( chưa qua chế biến ) hàng phù hợp mục 4 QDD/BNN/2006, độ ẩm 10.62%, hàm lượng Aflatoxin< 50PPB,hàng đóng 50kg/bao/4800bao
Hạt kê, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng phù hợp QĐ90/2006. Đối tượng không chịu thuế VAT theo thông tu 06/2012
Kê hạt.nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.phù hợp với QĐ/90/2006 / Q-BNN
Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Hạt kê (chưa qua chế biến). Hàng phù hợp mục 4 QĐ90/BNN/2006, độ ẩm 10.62%, hàm lượng Aflatoxin<50PPB, hàng đóng 50kg/bao/4800bao. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo khoản 1 điều 5 Luật thuế GTGT13/2008/QH12.
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 10:Ngũ cốc