cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
+ 12
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hạt của các loại cây thân cỏ trồng chủ yếu để lấy hoa
Hạt giống hoa Bướm (Gói 1,000 hạt)... (mã hs hạt giống hoa b/ mã hs của hạt giống ho)
Hạt giống hoa Dừa cạn (Gói 1,000 hạt)... (mã hs hạt giống hoa d/ mã hs của hạt giống ho)
Hạt giống hoa Vạn thọ (Gói 1,000 hạt)... (mã hs hạt giống hoa v/ mã hs của hạt giống ho)
Hạt giống hoa Xác pháo (Gói 1,000 hạt)... (mã hs hạt giống hoa x/ mã hs của hạt giống ho)
Hạt giống hoa Thanh trúc (Gói 1,000 hạt)... (mã hs hạt giống hoa t/ mã hs của hạt giống ho)
Hạt giống hoa Mào gà (Gói 1,000 hạt)... (mã hs hạt giống hoa m/ mã hs của hạt giống ho)
Hạt giống hoa Cúc mặt trời (Gói 1,000 hạt)... (mã hs hạt giống hoa c/ mã hs của hạt giống ho)
Hạt giống hoa Anh Thảo cam
Hạt giống hoa Baby
Hạt giống hoa Bìm bìm đỏ
Hạt giống hoa Cẩm chướng dâu
Hạt giống hoa cát tường màu trắng
Hạt giống hoa Chuông
Hạt giống hoa Cúc Đài loan đỏ
Hạt giống hoa Cúc Gazania
Hạt giống hoa Cúc lá nhám cam
Hạt giống hoa Cúc Lá nhám đỏ
Hạt giống hoa Cúc Lá nhám trắng
Hạt giống hoa Cúc lá nhám vàng
Hạt giống hoa Cúc lá nhám vàng kem
Hạt giống hoa Cúc sao băng
Hạt giống hoa Cúc susi
Hạt giống hoa Dạ Yên thảo
Hạt giống hoa Dạ yên thảo cam
Hạt giống hoa Dạ Yên thảo đỏ
Hạt giống hoa Dạ Yên Thảo đỏ đậm
Hạt giống hoa Dạ yên thảo đỏ tươi
Hạt giống hoa Dạ Yên Thảo hồng
Hạt giống hoa Dạ yến Thảo hồng
Hạt giống hoa Dạ Yên thảo hồng sen
Hạt giống hoa Dạ yên thảo tím nhạt
Hạt giống hoa Dạ Yên thảo trắng
Hạt giống hoa Dạ yến Thảo vàng
Hạt giống hoa Dâm bụt
Hạt giống hoa Diễm châu
Hạt giống hoa Dừa cạn
Hạt giống hoa Hoa Tử La lan đỏ
Hạt giống hoa Hồng Ri
Hạt giống hoa Hướng dương
Hạt giống hoa Kiết tường đỏ
Hạt giống hoa Lá bạc
Hạt giống hoa Lá kiểng
Hạt giống hoa Mai địa thảo
Hạt giống hoa Mào gà cam
Hạt giống hoa Mõm sói
Hạt giống hoa Ngàn sao
Hạt giống hoa Oải hương
Hạt giống hoa Phong Lữ
Hạt giống hoa Sao nhái cam
Hạt giống hoa Thanh trúc
Hạt giống hoa Thu hảI đường
Hạt giống hoa Thược dược
Hạt giống hoa Tô Liên (Pang-xê) đỏ
Hạt giống hoa Vân Anh
Hạt giống hoa Vạn thọ
Hạt giống hoa vạn thọ màu vàng chanh
Hạt giống hoa Xác pháo
HGH Kiết tường đỏ
HGH Kiết tường hồng đậm
HGH Kiết tường trắng
HGH Kiết tường viền tím
HGH Kiết tường xanh
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 12:Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô làm thức ăn gia súc