cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Hạt cây cao su; hạt cây dâm bụt (kenaf)
Hạt cây cao su; hạt cây dâm bụt (kenaf)
Hạt cây cao su; hạt cây dâm bụt (kenaf)

Bạn đang xem mã HS 12099910: Hạt cây cao su; hạt cây dâm bụt (kenaf)


Đang cập nhật...