cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Hạt và nhân hạt của quả mơ, đào (kể cả xuân đào) hoặc mận (SEN)
Nhân hạt quả đào khô (Prunus persica)- Hàng không thuộc danh mục CITES (Hàng TNTX không chịu thuế VAT)... (mã hs nhân hạt quả đà/ mã hs của nhân hạt quả)
HỘP MƠ MUỐI ỚT... (mã hs hộp mơ muối ớt/ mã hs của hộp mơ muối)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 12:Hạt dầu và quả có dầu; các loại ngũ cốc, hạt và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô làm thức ăn gia súc