cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chiết xuất và cồn thuốc của cây gai dầu
Dầu điều sinh học- BIO FUEL, hàng mới 100%... (mã hs dầu điều sinh h/ mã hs của dầu điều sin)
Dầu điều tinh chế (CASHEWNUT SHELL LIQUID), mới 100%... (mã hs dầu điều tinh c/ mã hs của dầu điều tin)
DẦU ĐIỀU TINH LUYÊN (CNSL CARDANOL)... (mã hs dầu điều tinh l/ mã hs của dầu điều tin)
Dầu vỏ hạt điều đã qua xử lý nhiệt (CNSL)... (mã hs dầu vỏ hạt điều/ mã hs của dầu vỏ hạt đ)
Dầu điều làm từ vỏ hạt điều (Hàng đóng trong túi flexibag, sản xuất tại Việt Nam, mới 100 %)... (mã hs dầu điều làm từ/ mã hs của dầu điều làm)
DẦU ĐIỀU (dầu được làm từ vỏ hạt điều) CASHEW NUT SHELL LIQUID. Hàng Việt Nam sản xuất, mới 100%... (mã hs dầu điều dầu đ/ mã hs của dầu điều dầ)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 13:Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác