cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sơn mài (sơn mài tự nhiên)
Hộp bộ chuồn vuông CV (sơn mài, lưu niệm, gỗ MDF)... (mã hs hộp bộ chuồn vu/ mã hs của hộp bộ chuồn)
Dĩa vuông đen TRG-016A/2 (sơn mài, lưu niệm, gỗ MDF)... (mã hs dĩa vuông đen t/ mã hs của dĩa vuông đe)
Hộp sơn mài lớn mẫu số 6 (sơn mài, lưu niệm, gỗ MDF)... (mã hs hộp sơn mài lớn/ mã hs của hộp sơn mài)
Dĩa tròn trắng LTR-053B/8 (sơn mài, lưu niệm, gỗ MDF)... (mã hs dĩa tròn trắng/ mã hs của dĩa tròn trắ)
Dĩa tròn cẩn trứng 20cm CV (sơn mài, lưu niệm, gỗ MDF)... (mã hs dĩa tròn cẩn tr/ mã hs của dĩa tròn cẩn)
Lót ly sơn mài... (mã hs lót ly sơn mài/ mã hs của lót ly sơn m)
Sơn mài tự nhiên EPOXY, hàng mới 100%... (mã hs sơn mài tự nhiê/ mã hs của sơn mài tự n)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 13:Nhựa cánh kiến đỏ; gôm, nhựa cây, các chất nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật khác