cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Tre
Tre
Tre
Tre
+ 4
Tre
Tre
Tre
Tre

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Tre
Tăm tre làm nhang 1139... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
Tăm tre làm nhang 1448... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
Tăm tre làm nhang 2051... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
002#Tăm nhang (12kg/ bó)... (mã hs 002#tăm nhang/ mã hs của 002#tăm nhan)
Tăm tre làm nhang 1333A... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
TT1739B#Tăm tre làm nhang 1739B... (mã hs tt1739b#tăm tre/ mã hs của tt1739b#tăm)
Cây xiên thức ăn bằng tre 16 hộp/ 100 cây/ thùng... (mã hs cây xiên thức ă/ mã hs của cây xiên thứ)
Cây khuấy cà phê bằng gỗ 1000 cái/ 10 hộp... (mã hs cây khuấy cà ph/ mã hs của cây khuấy cà)
Tre tầm vông (8.3m). Hàng mới 100%... (mã hs tre tầm vông 8/ mã hs của tre tầm vông)
Tăm 9 inch (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs tăm 9 inch ngu/ mã hs của tăm 9 inch)
Que tre tròn làm hương loại 8 inch (hàng mới 100% do Việt Nam sản xuất, tre tự trồng tại Việt Nam) ... (mã hs que tre tròn là/ mã hs của que tre tròn)
Thang tre. Đường kính: 4cm x rộng 37cm x cao 1.8m gồm 5 bậc. Tổng số 11300 chiêc. Hàng mới 100%... (mã hs thang tre đườn/ mã hs của thang tre đ)
Nguyên liệu sửa chữa bàn ghế bằng tre. Được cắt thành đoạn 4m. Xuất xứ Việt Nam... (mã hs nguyên liệu sửa/ mã hs của nguyên liệu)
Tăm tre tròn 9" đã xử lý và khử trùng (đóng đồng nhất 40kg/bao)hàng xuất xứ 100%... (mã hs tăm tre tròn 9/ mã hs của tăm tre tròn)
Quạt tre nhỏ vẽ 2 mặt- Bằng tre... (mã hs quạt tre nhỏ vẽ/ mã hs của quạt tre nhỏ)
DÂY TRE... (mã hs dây tre/ mã hs của dây tre)
Tăm tròn 23cm (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs tăm tròn 23cm/ mã hs của tăm tròn 23c)
Tăm tròn 38 cm (nguyên liệu làm nhang, làm từ tre, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam)... (mã hs tăm tròn 38 cm/ mã hs của tăm tròn 38)
Lọ tre (14 x 14 xH 30.5 cm)... (mã hs lọ tre 14 x 14/ mã hs của lọ tre 14 x)
Bát tre (30 x 30 x H 10 cm)... (mã hs bát tre 30 x 3/ mã hs của bát tre 30)
Cọc tre, mới 100%... (mã hs cọc tre mới 10/ mã hs của cọc tre mới)
Cây tre (luồng) được xử lý bằng nhiệt có chiều dài 2,900mm x 20- 120mm... (mã hs cây tre luồng/ mã hs của cây tre luồ)
QUE TRE DÙNG ĐỂ XIÊN CÁ DÀI 13CM ... (mã hs que tre dùng để/ mã hs của que tre dùng)
Gậy tre (đã cắt 2 đầu). Kích thước: Dài 3 m, đường kính: 12mm- 140 mm. Tổng số 4950 chiếc. Hàng mới 100%... (mã hs gậy tre đã cắt/ mã hs của gậy tre đã)
Tăm tre 6" dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1.5 mm x 15.2 cm),xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 6 dùng/ mã hs của tăm tre 6 d)
Tăm tre 9" loại a dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1.2 mm x 23cm),xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 9 loại/ mã hs của tăm tre 9 l)
Tăm tre 8" loại a dùng để làm que hương đốt (que nhang), kích thước (1.2 mm x 20.5 cm),xuất xứ Việt Nam. Hàng mới 100%... (mã hs tăm tre 8 loại/ mã hs của tăm tre 8 l)
Bát tre (22 x 22 x H 10cm)... (mã hs bát tre 22 x 2/ mã hs của bát tre 22)
Bát tre (25 x 25 x H14 cm)... (mã hs bát tre 25 x 2/ mã hs của bát tre 25)
Khay tre (40 x 40 x H 5 cm)... (mã hs khay tre 40 x/ mã hs của khay tre 40)
Tăm tre làm nhang- dài: 40cm, hàng mới 100%, sản xuất tại Việt Nam... (mã hs tăm tre làm nha/ mã hs của tăm tre làm)
Chân hương bằng tre 10 inch, sản xuất tại Việt Nam, đường kính 1.3mm, hàng mới 100% ... (mã hs chân hương bằng/ mã hs của chân hương b)
Que tre làm nhang 15" x 1.8mm (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt nam)... (mã hs que tre làm nha/ mã hs của que tre làm)
Que tre làm nhang 9" x 1.3mm (hàng mới 100%, sản xuất tại Việt nam)... (mã hs que tre làm nha/ mã hs của que tre làm)
VG00518- Đũa ăn 1 lần... (mã hs vg00518 đũa ăn/ mã hs của vg00518 đũa)
Tăm tre làm nhang 1.4B
Tăm tre làm nhang 1132
Tăm tre làm nhang 1432A
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 14:Nguyên liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác