cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại dùng chủ yếu trong công nghệ thuộc da hoặc nhuộm màu
Mùn dừa... (mã hs mùn dừa/ mã hs của mùn dừa)
Vỏ lụa hạt điều dùng trong công nghệ thuộc da, size 3mm- 5mm,hàng mới 100%... (mã hs vỏ lụa hạt điều/ mã hs của vỏ lụa hạt đ)
Mùn xơ dừa... (mã hs mùn xơ dừa/ mã hs của mùn xơ dừa)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 14:Nguyên liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác