cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bông gòn
NL50#Gòn Padding I-3001 40g... (mã hs nl50#gòn paddin/ mã hs của nl50#gòn pad)
3#Bông gòn... (mã hs 3#bông gòn/ mã hs của 3#bông gòn)
Bông gòn (bịch = 100g)... (mã hs bông gòn bịch/ mã hs của bông gòn bị)
Tăm bông, dùng trong nhà xưởng, hàng mới 100%... (mã hs tăm bông dùng/ mã hs của tăm bông dù)
Bông tăm lõi gỗ (2FSN-IB0044), dùng để lai bản mạch (200 chiếc/gói). Hàng mới 100%... (mã hs bông tăm lõi gỗ/ mã hs của bông tăm lõi)
bông gòn... (mã hs bông gòn/ mã hs của bông gòn)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 14:Nguyên liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác