cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chùm không quả của cây cọ dầu
Vỏ lụa điều (đóng xá vào container, 02 containers)... (mã hs vỏ lụa điều đó/ mã hs của vỏ lụa điều)
Son dưỡng chùm ngây Moris... (mã hs son dưỡng chùm/ mã hs của son dưỡng ch)
Phần II:CÁC SẢN PHẨM THỰC VẬT
Chương 14:Nguyên liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác