cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất
Bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bã và phế liệu từ quá trình ủ hoặc chưng cất
Phụ phẩm của ngành sản xuất cồn ethylic từ hạt cốc (DDGS-Distillers dried grain with solubles)-Bã ngô-nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc danh mục số: STT 1.1.10 TT02/2019/TT BNNPTNT... (mã hs phụ phẩm của ng/ mã hs của phụ phẩm của)
Bột bã ngô (Tên tiếng Anh: DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (DDGS), Tên khoa học: ZEA MAYS), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp TT02/2019/TT-BNN... (mã hs bột bã ngô tên/ mã hs của bột bã ngô)
DDGS: phụ phẩm của ngành sản xuất cồn ethylic từ hạt cốc, nguyên liệu sử dụng cho thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp- TT02/2019/BNNPTNT, hàng mới 100%... (mã hs ddgs phụ phẩm/ mã hs của ddgs phụ ph)
Ngũ cốc lên men (DDGS) Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc. hàm lượng protein 28.78%, độ ẩm 11.91%... (mã hs ngũ cốc lên men/ mã hs của ngũ cốc lên)
Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles).Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT của bộ NN&PTNT.... (mã hs phụ phẩm công n/ mã hs của phụ phẩm côn)
Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc (DDGS), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs phụ phẩm chế bi/ mã hs của phụ phẩm chế)
DDGS- Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng thuộc TT02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs ddgs phụ phẩm/ mã hs của ddgs phụ ph)
DDGS (Bã ngô). Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi... (mã hs ddgs bã ngô/ mã hs của ddgs bã ngô)
Distillers dried grains with solubles (DDGS) Bã Ngô. Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019. Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT... (mã hs distillers drie/ mã hs của distillers d)
DDGS (Bột bã ngô)- Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng thuộc TT26/2012/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs ddgs bột bã ng/ mã hs của ddgs bột bã)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS. NK đúng theo TT02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/2/2019 (1.1.10).Dạng bột, mảnh.Mới 100%... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Bột bã ngô (DDGS), nguyên liệu thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, hàng mới 100%.... (mã hs bột bã ngô ddg/ mã hs của bột bã ngô)
Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Bã Ngô- (DDGS)... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
DDGS- BãNgô (dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp TT 02/2019/TT- BNNPTNT 11/02/2019)... (mã hs ddgs bãngô dù/ mã hs của ddgs bãngô)
DDGS- Bã Ngô (Distillers Dried Grains With Solubles).Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc. (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu theo STT 1.1.10 TT 02/2019/TT- BNNPTNT... (mã hs ddgs bã ngô d/ mã hs của ddgs bã ngô)
Distiller Dried Grains with Solubles (DDGS) nguyên liệu dùng sx thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.Số HĐ:SEW047443C ngày 12/08/2019... (mã hs distiller dried/ mã hs của distiller dr)
nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi: Bã Ngô-DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES). Hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu dùn/ mã hs của nguyên liệu)
Phụ phẩm ngũ cốc DDGS, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp TT 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs phụ phẩm ngũ cố/ mã hs của phụ phẩm ngũ)
Bột bã ngô-DDGS (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) hàng nhập khẩu theo TT 02.2019/TT-BNNPTN. Shipper Santa Siena Exports LLC... (mã hs bột bã ngôddgs/ mã hs của bột bã ngôd)
Bột Gluten Ngô (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc). Hàm lượng Protein 8.6%, Độ ẩm 62.7%... (mã hs bột gluten ngô/ mã hs của bột gluten n)
Nguyên liệu, phụ gia dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi:Bã Ngô- Distillers Dried Grains With Solubles (DDGS). Nhà sản xuất: POET NUTRITION LLC- United States of America... (mã hs nguyên liệu ph/ mã hs của nguyên liệu)
Bột bã ngô (phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc DDGS), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019, mới 100%. Hàng rời đóng trong container.... (mã hs bột bã ngô phụ/ mã hs của bột bã ngô)
DDGS- Distillers Dried Grains with Solubles (Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng nhập khẩu theo thông tư TT02/2019/TT-BNNPTNT.... (mã hs ddgs distiller/ mã hs của ddgs distil)
Cám mì (WHEAT BRAN): Nguyên liệu sx tăcn. Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13; Phù hợp theo thông tư TT02/2019/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs cám mì wheat b/ mã hs của cám mì whea)
Soytide-Bột đậu nành lên men-25kg/bag... (mã hs soytidebột đậu/ mã hs của soytidebột)
BỘT BÃ MÍA ÉP BÀNH.HÀNG MỚI 100%... (mã hs bột bã mía ép b/ mã hs của bột bã mía é)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bã Ngô- Distillers Dried Grains With Solubles (DDGs)... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
N.liệu SX TACN: Bột bã ngô- Distillers Dried Grains Solubles - (Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc) - DDGS. Hàng phù hợp QĐ90/BNN-PTNT. Hàng rời trong cont.
Bã bắp ( nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
Bã bắp (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu thuộc QĐ 90 bnn
Bã bắp( Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi). Hàng nhập khẩu thuộc qđ 90 BNN
Bã cải ( nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
Bã Ngô - Bổ sung đạm thực vật cho thức ăn chăn nuôi , hàng NK phù Hợp QD90/ QĐ BNN
Bã ngô - Bổ sung đạm thực vật cho thức ăn chăn nuôi. Hàng Nhập khẩu phù hợp QĐ90/QĐ BNN - DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (DDGS).
Bã Ngô - DDGS (Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi )
Bã ngô - DDGS (nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn gia súc - phù hợp QĐ90/BNN)
Bã ngô - DDGS (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
Bã ngô ( DDGS - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi )
Bã ngô ( DDGS ) Dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
Bã Ngô ( DDGS ) NGUYÊN LIÊU SX THứC ĂN CHĂN NUÔI)
Bã NGÔ ( DDGS NGUYÊN LIệU DùNG TRONG SảN XUấT TĂCN)
Bã Ngô ( DDGS) Dùng làm liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
Bã NGÔ ( DDGS) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.
Bã ngô ( nguyên liệu sản xuất TACN tại nhà máy Viethope)
Bã ngô (DDGS - Nguyên liệu dùng trong sản xuất TĂCN)
Bã ngô (DDGS - nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn gia súc - phù hợp QĐ90/BNN)
Bã NGÔ (DDGS nguyên liệu dùng trong sản xuất TĂCN)
BA NGO (DDGS NGUYÊN LIệU DùNG TRONG SảN XUấT TAWCN)
Bã Ngô (DDGS- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi)
Bã ngô (DDGS- USA golden distillers dried grains with solubles) (dạng bột). Protein: 26.8%; độ ẩm: 11.0%, Hàm lượng xơ thô: 6.1%. Nguyên liệu SX thức ăn gia súc thủy sản
Bã NGÔ (DDGS) (NGUYÊN LIệU SảN XUấT THứC ĂN CHĂN NUÔI )
Bã NGÔ (DDGS) ; Phụ Phẩm Công Nghệ chế Biến Các Loại Ngũ Cốc ; nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
Bã NGÔ (DDGS)(NGUYÊN LIệU SảN XUấT THứC ĂN CHĂN NUÔI)
Bã ngô (DDGS-distillers dried grains with solubles) (dạng bột). Protein: 28.77%; độ ẩm: 11.92%, Hàm lượng xơ thô: 6.48%. Nguyên liệu SX thức ăn gia súc thủy sản
Bã NGÔ (DDGS-NGUYÊN LIệU DùNG TRONG SảN XUấT TAWCN)
Bã ngô (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhà máy Thaiway, KCN Đồng Văn, Hà Nam)
Bã ngô (Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
Bã NGÔ DDGS (Phụ Phẩm Công Nghệ Chế Biến Các Loại Ngũ Cốc) ; nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
Bã ngô( nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhà máy Thaiway, KCN Đồng Văn, Hà Nam)
Bã ngô( Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhà máy Thaiway, khu CN Đồng Văn, Hà Nam
Bã Ngô( Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi tại nhà máy thức ăn chăn nuôi Thaiway, KCN Đồng Văn, Hà Nam
Bã và phế liệu của ngũ cốc ( nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
BA~ NGô DDGS
Bột bã bắp DDGS (nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc)
Bột bã ngô ( DDGS- Nguyên liệu SX TĂ GS, hàng phù hợp quyết định 90/2006/ QĐ-BNN)
Bột bã ngô ( DDGS- nguyên liệu sx thức ăn gia súc, hàng phù hợp quyết định 90/2006/QĐ-BNN
Bột bã ngô ( DDGS) - nguyên liệu dùng để SX TĂCN phù hợp QĐ 90/2006 BNN & PTNT
Bột bã ngô (DDGS - Distillers Dried Grains With Solubles) - Hàng Nk theo QĐ 90/QĐ-BNN
Bột bã ngô (DDGS ) màu vàng, hàng rời, không đóng bao, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, phù hợp QDD90/2006 của bộ NN & PTNT,
Bột bã ngô (DDGS- Distillers Dried Grains With Solubles) Bổ sung đạm thực vật cho thức ăn chăn nuôi - Hàng NK theo QD90/QD-BNN
Bột bã Ngô (DDGS- Nguyên liệu SX TĂGS, Hàng phù hợp quyết định 90/2006/QD-BNN
Bột bã ngô (DDGS) nguyên liệu dùng để sane xuất Thức ăn chăn nuôi phù hợp QĐ90/ 2006BNN&PTNT
Bột bã ngô (Distillers Dried Grains With Solubles ) Bổ sung đạm thực vật cho thức ăn chăn nuôi - Hàng NK theo QD90/QD-BNN
Bột bã ngô (Distillers Dried Grains with solubles ) Bổ sung đạm thực vật cho thức ăn gia súc - Hàng NK theo QD 90/QD-BNN
Bột bã ngô (Distillers Dried Grains With Solubles) Bổ sung đạm thực vật cho thức ăn gia súc - Hàng NK theo QD90/QD-BNN
Bột bã ngô DDGS (nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, hàng phù hợp QĐ 90/2006/BNN-PTNT
Bột bã ngô(DDGS,màu vàng,hàng rời,không đóng bao.thu được từ quá trình chưng cất.nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi phù hợp với QĐ90/2006/Q-BNN)
Bột bã ngô, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QD 90/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Bột bắp lên men DDGS (DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES ) nhập khẩu theo QD 90/2006/QD BNN ngày 02/10/2011
Bột đậu nành lên men - Soytide (Fermented Soybean meal) (Nguyên liệu sản xuất bổ sung thức ăn gia súc)
BộT NGÔ LÊN MEN (US Distillers dried Grains with solubles; hàng xá trong container ; Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).Màu mùi đặc trưng của Ngô, không mùi chua mốc. Aflatoxin: 2 PPB ; Độ ẩm: 10.52 %. theo đúng QĐ số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006.
DDGS - Phẩm công nghệ chế biến cá loại ngũ cốc - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
DDGS - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
DDGs - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 - Hàng rời trong container 40 feet
DDGS - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc -Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
DDGS (bã ngô) nguyên liệu sx thức ăn gia súc phù hợp với QĐ/90-BNN
DDGS (Bột Bắp) - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
DDGS (NGUYEN LIEU SX TACN) NHAP KHAU THEO QD 90/BNN/2006
DDGS (NGUYEN LIEU SX TACN) NHAP KHAU THEO QD90/BNN/2006
DDGs (Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc), nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với quyết định 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, độ ẩm=8.35%. (Hàng rời trong cont)
DDGS :Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc nguyên liệu sn xuất thức ăn chăn nuôi gia súc phù hợp QĐ90/2006/BNNPTNN ngày 2/10/2006
DDGS- Bột bã ngô - NLTĂCN, hàng phù hợp với QĐ90/2006/BNN
DDGS- Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - Nguyên liệ sản xuất thức ăn chăn nuôi
DDGS- Pphụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc -Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
DDGS,Dried distillers grains golden in color- Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc,phù hợp theo QĐ90/BNN-PTNT trang 4,mục 14. Protein 19.57%, Moisture 7.19%, Fiber 5.41%.
DDGS-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-Sản phẩm phụ từ quá trình lên men hạt ngũ cốc-Hàng phù hợp QD90/2006-Bộ NN và PTNT.
DISTILELLER DRIED GRAINS WITH SOLUBLE (DDGS) WITH DMX-7 ADDED-Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc-bã ngô làm NL thức ăn gia súc
DISTILLER DRIED GRAINS WITH SOLUBLE (DDGS) WITH DMX-7 ADDED : Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc, bã ngô làm nguyên liệu thức ăn gia súc
DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLE (DDGS) WITH DMX-7 ADDED - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc / Bã ngô làm nguyên liệu thức ăn gia súc
DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLE WITH DMX-7 ADDED (DDGS) : Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc, bã ngô làm nguyên liệu thức ăn gia súc
DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES
DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (DDGS) WITH DMX-7 ADDED - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc / bã ngô làm nguyên liệu thức ăn gia súc
Golden Yellow Distillers Dried Grains With Solubles - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc,phù hợp theo QĐ90/BNN-PTNT trang 4,mục 14. Protein 28.15%, Moisture 10.46%, Fiber 7.08%.
Khô dầu đậu nành lên men, protein 57,36% (Nguyên liệu SX thức ăn gia súc)
Ngũ cốc lên men (DDGS) Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc . hàm lượng protein 29.24%, độ ẩm 11.28%
Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi-ddgs
Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc- Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc(DDGS)
Nguyên liệu sản suất thức ăn gia súc : DDGS ( Bã Bắp),nhập theo QĐ90 / BNN, năm 2006, hàng xá trong container.
Nguyên liệu sản xuất TĂGS: DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES (DDGS) (NK theo QĐ 90/2006/QD-BNN)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : Bột bã ngô DDGS ( phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc ), hàng phù hợp với QĐ 90/2006/BNN.
nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : bột bắp lên men, hàng mới 100 %
nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : Bột bắp lên men; hàng mới 100%
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi nuôi được làm từ Ngô: Bột bã ngô - Distillers dried grains with solubles - DDGS( Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc). Hàng phù hợp QĐ90/BNN-PTNT. Hàng rời trong cont
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: bột bã ngô DDGS hàng phù hợp với QĐ 90/2006/BNN
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột bắp lên men(DDGS)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: DDGS ( Distillers dried grain), hàng phù hợp với QĐ 90/2006/BNN
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc DDGS, phù hợp QĐ90/2006/QĐ-BNN
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc - thủy sản : Bã ngô - DDGS DISTILLERS DRIED GRAIN(PROTEIN 30,26%,độ ẩm 8,62%,hàm lượng xơ thô 6,71%)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc - thuỷ sản : Bã ngô (DDGS) - USA GOLDEN DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES (PROTEIN 28%,độ ẩm 10,6%,Hàm lượng xơ thô 8%)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc - thủy sản : Bã ngô (DDGS) - USA GOLDEN DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES(PROTEIN 36,9%,độ ẩm 12,7%,hàm lượng xơ htô 6,7%)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc -thủy sản : Bã hạt cải - DRIED DISTILLERS GRAINS(PROTEIN 36,04%.độ ẩm 10,52%,Hàm lượng thô sơ 6,47%)
Nguyên liệu SX TĂGS: Distillers Dried Grain Solubles (DDGS) (Nhập khẩu theo QĐ: 90/2006/QĐ BNN)
Nguyên liệu SX TĂGS: Distillers Dried Grain with Solubles (DDGS) (Nhập khẩu theo QĐ: 90/2006/QĐ-BNN)
Nguyên liệu SX TAWGS: Distillers Dried Grain With Solubles (DDGS) (Nhập khẩu QĐ: 90/2006/QĐ-BNN)
Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi, Bột phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc DDGS- Bã ngô
Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Bã ngô (DGGS: DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES)
Nguyên liệu SXTACN- phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc (DDGS), hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ- BNN ngày 02/10/2006
NLSCTACN:Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grains with solubles)
NLSXTACN: Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(US dried distillers grain with solubles)
NLSXTACN:Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grain with solubles)
NLSXTACN:Phụ phẩmcông nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS(Distillers dried grain with solubles)
Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc ( DDGS), nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, hàng phù hợp QĐ90/2006/QĐ-BNN
Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc (DDGS) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006
Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc (DDGS), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ90/2006/QĐ-BNN
Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc (DDGS). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp QĐ 90/2006.
Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS. Nguyên liệu sản xuất TĂCN. Hàng phù hợp quyết định 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ NNPTNT. Protein: 26.34%; Độ ẩm: 10.36%; Xơ thô: 6.46%. Hàng để rời trong containers
Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc: Bã ngô DDGS (nguyên liệu SX thức ăn gia súc)
Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc (Distillers Dried Grians With Solubles(DDGS). ( Nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc)
Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc : Bột bã ngô ( Distillers dried grains ), nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với QĐ 90/2006/BNN/PTNT
Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc DDGS, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc phù hợp QĐ90/2006/BNNPTNT ngày 02/10/2006, hàng để rời trong container
Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc DDGS, NLSXTĂCNGS phù hợp với QĐ 90/2006/BNNPTNN ngày 02.10.2006)
Phụ phẩm ngũ cốc DDGS, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp QĐ 90/2006 Bộ NN&PTNT
Phụ phẩm ngũ cốc DDGS, nguyên liệu SX thức ăn gia súc, hàng NK phù hợp QĐ 90/2006 Bộ NN&PTNT
-quot;N.liệu SX TACN: Bột bã ngô- Distillers Dried Grains Solubles - (Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc) - DDGS. Hàng phù hợp QĐ90/BNN-PTNT. Hàng rời trong cont.-#xA;
US GOLDEN DDGS - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi
Bột bã ngô ( DDGS- Nguyên liệu SX TĂ GS, hàng phù hợp quyết định 90/2006/ QĐ-BNN)
Bột bã ngô ( DDGS) - nguyên liệu dùng để SX TĂCN phù hợp QĐ 90/2006 BNN & PTNT
Bột bã ngô (DDGS ) màu vàng, hàng rời, không đóng bao, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, phù hợp QDD90/2006 của bộ NN & PTNT,
Bột bã ngô, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng phù hợp QD 90/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Bột bắp lên men DDGS (DISTILLERS DRIED GRAIN WITH SOLUBLES ) nhập khẩu theo QD 90/2006/QD BNN ngày 02/10/2011
BộT NGÔ LÊN MEN (US Distillers dried Grains with solubles; hàng xá trong container ; Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).Màu mùi đặc trưng của Ngô, không mùi chua mốc. Aflatoxin: 2 PPB ; Độ ẩm: 10.52 %. theo đúng QĐ số 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006.
DDGs - Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi - Hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 - Hàng rời trong container 40 feet
DDGs (Phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc), nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với quyết định 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006, độ ẩm=8.35%. (Hàng rời trong cont)
DDGS :Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc nguyên liệu sn xuất thức ăn chăn nuôi gia súc phù hợp QĐ90/2006/BNNPTNN ngày 2/10/2006
DDGS-Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi-Sản phẩm phụ từ quá trình lên men hạt ngũ cốc-Hàng phù hợp QD90/2006-Bộ NN và PTNT.
Nguyên liệu sản suất thức ăn gia súc : DDGS ( Bã Bắp),nhập theo QĐ90 / BNN, năm 2006, hàng xá trong container.
nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi : bột bắp lên men, hàng mới 100 %
Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc - thủy sản : Bã ngô - DDGS DISTILLERS DRIED GRAIN(PROTEIN 30,26%,độ ẩm 8,62%,hàm lượng xơ thô 6,71%)
Nguyên liệu SX TĂGS: Distillers Dried Grain Solubles (DDGS) (Nhập khẩu theo QĐ: 90/2006/QĐ BNN)
Nguyên liệu SXTACN- phụ phẩm chế biến các loại ngũ cốc (DDGS), hàng phù hợp QĐ 90/2006/QĐ- BNN ngày 02/10/2006
Phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc DDGS. Nguyên liệu sản xuất TĂCN. Hàng phù hợp quyết định 90/2006/QĐ-BNN ngày 02/10/2006 của Bộ NNPTNT. Protein: 26.34%; Độ ẩm: 10.36%; Xơ thô: 6.46%. Hàng để rời trong containers
Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc DDGS, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc phù hợp QĐ90/2006/BNNPTNT ngày 02/10/2006, hàng để rời trong container
Phụ phẩm công nghệ chế biến ngũ cốc DDGS, NLSXTĂCNGS phù hợp với QĐ 90/2006/BNNPTNN ngày 02.10.2006)
Phụ phẩm ngũ cốc DDGS, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng NK phù hợp QĐ 90/2006 Bộ NN&PTNT
Phụ phẩm ngũ cốc DDGS, nguyên liệu SX thức ăn gia súc, hàng NK phù hợp QĐ 90/2006 Bộ NN&PTNT
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 23:Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến