cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng xay hoặc dạng viên
Khô dầu cọ (nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc- phù hợp thông tư 02/2019/TT- BNNPTNT ngày 11/02/2019).... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
Khô dầu cọ- NL sản xuất TĂCN,hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3, luật số 71/2014/QH13, ngày 01/01/2015, Hàng phù hợp với TT02/2019/TT-BNNPTNT. Hàng mới 100%... (mã hs khô dầu cọ nl/ mã hs của khô dầu cọ)
Khô dầu cọ, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
Palm Kernel Expellers (Khô Dầu Cọ) Độ ẩm:11.0%max, Xơ:20.0 %max, Cát/sạn:3%,max Aflatoxin:50PPB max. Béo:10.0%,max Đạm:14%.max. Protein Béo 21.0%min... (mã hs palm kernel exp/ mã hs của palm kernel)
Khô dầu cọ- Nguyên liệu sản xuất Thức ăn chăn nuôi đã có quy chuẩn kỹ thuật phù hợp Theo thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11/02/2019... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
Khô Dầu Cọ (PALM KERNEL EXPELLER) Chất béo:min21%,Chất xơ:max20%,Độ ẩm:max12%,Cát sạn:max3%,Aflatoxin:max50ppb, NLSX TACN,mới 100%, NK 1.1.6 TT số 02/2019/TT-BNNPTNT 11/02/2019.... (mã hs khô dầu cọ pal/ mã hs của khô dầu cọ)
PALM KERNEL MEAL EXPELLER (Khô Dầu Cọ dạng xay) Béo:21.0% min, Độ ẩm:10 %, max Xơ:18%max, Cát/sạn:2.5%max Aflatoxin:20ppb max ppb. Đạm 14%min... (mã hs palm kernel mea/ mã hs của palm kernel)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu cọ (PALM KERNEL EXPELLERS); Hàng xá trên tàu. Chỉ tiêu chất lượng:Protein 14% max, Fibre 20% max; Profat 21% min; Moisture 12% max; Aflatoxin 50 ppb max... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Khô dầu cọ nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi, phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT, miễn thuế theo điều 3 luật thuế GTGTmới 100%... (mã hs khô dầu cọ nguy/ mã hs của khô dầu cọ n)
Palm Kernel Expellers (Khô Dầu Cọ) Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. (Hàng xá salan)... (mã hs palm kernel exp/ mã hs của palm kernel)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 23:Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến