cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu cọ (Palm Kernel Expeller)- Fibre 18.0% max, Profat 21.0% min, Moisture 12.0%max, Aflatoxin 50 ppb max. Hàng KTCL... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Khô dầu cọ. Mục 1.1.6. Sản xuất bởi PT SUKAJADI SAWIT MEKAR. Hàng mới 100%. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi theo TT số 02/2019/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 02 năm 2019.... (mã hs khô dầu cọ mục/ mã hs của khô dầu cọ)
NLSX TĂCN:Kho dau co-Palm Kernel Meal Expeller.Hang nhap phu hop voi thong tu 02/2019/TT-BNNPTNT.Profat22.01%,Dam14.76%,Beo7.25%,Xo15.55%,Am9.21%,Catsan1.02%,Tro3.6%,Aflatoxin (<2ppb)... (mã hs nlsx tăcnkho d/ mã hs của nlsx tăcnkh)
Khô dầu cọ (Palm Kernel Expeller) nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp TT02/2019/ TT-BNNPTNT. Hàng rời trên tàu.... (mã hs khô dầu cọ pal/ mã hs của khô dầu cọ)
Khô dầu cọ- Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp TT02/2019 TT BNNPTNT, hàng mới 100%.... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
Khô Dầu Cọ (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hàng thuộc tt 02/2019/TT-BNNPTNT) Profat: 22.01%; Protein: 14.76%; Moisture: 9.21%;... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
Nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi: Khô Dầu Cọ (Hàng Xá).Hàng nhập khẩu phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs nguyên liệu chế/ mã hs của nguyên liệu)
Khô dầu cọ, nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc, gia cầm. Hàng phù hợp thông tư 02/2019/TT-BNNNPTNN.Hàng không chịu thuế GTGT theo Điều 3 Luật số 71/2014/QH13.... (mã hs khô dầu cọ ngu/ mã hs của khô dầu cọ)
Nguyên liệu SX thức ăn Chăn Nuôi. Khô dầu cọ.Hàng đóng xá. Hàng nhập khẩu phù hợp với thông tư 02/2019/TT-BNNPTNT... (mã hs nguyên liệu sx/ mã hs của nguyên liệu)
Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Khô dầu cọ- Palm Kernel Expeller... (mã hs nguyên liệu sản/ mã hs của nguyên liệu)
Khô dầu cọ (Palm Meal)- Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc... (mã hs khô dầu cọ pal/ mã hs của khô dầu cọ)
Phần IV:THỰC PHẨM CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ CÁC LOẠI NGUYÊN LIỆU THAY THẾ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN
Chương 23:Phế liệu và phế thải từ ngành công nghiệp thực phẩm; thức ăn gia súc đã chế biến