cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại phù hợp dùng trong nha khoa
Thạch cao dùng làm khuôn mẫu dùng trong nha khoa LAB STONE TYPE 3- DEEP NEON YELLOW 20kg, NSX: MUNGYO GYPSUM & ENGINEERING COPORATION- Hàng mới 100%... (mã hs thạch cao dùng/ mã hs của thạch cao dù)
Bột thạch cao màu trắng dùng trong nha khoa-ORTHODONTIC STONE... (mã hs bột thạch cao m/ mã hs của bột thạch ca)
Thạch cao nha khoa... (mã hs thạch cao nha k/ mã hs của thạch cao nh)
THẠCH CAO DÙNG TRONG NHA KHOA (PRO-SOLID YELLOW)... (mã hs thạch cao dùng/ mã hs của thạch cao dù)
Thạch cao nha khoa Dental plaster, hàng mới 100%... (mã hs thạch cao nha k/ mã hs của thạch cao nh)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Expansion liquid type ( 25lít/can) - 102403 ( Mới 100%)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Jet 2000 ( 20kg/carton) - 102104 ( Mới 100%)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Micro ( 20kg/carton) - 102204 ( Mới 100%)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Premium ( 20kg/carton) - 102803 ( Mới 100%)
Bột đúc sứ 17 kg /thùng ( dùng trong nha khoa ,mới 100% )
Dental Gypsum Thạch cao dùng trong nha khoa
Thạch agar ( dùng trong nha khoa) màu xanh - Marmogel green bucket a (6kg/thùng) - 200440
Thạch cao ( dùng trong nha khoa ,mới 100% )
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) - Pumice Powder medium (25kg/bag) - 200364 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) Marmoplast Nivory ( 25kg/bag) - 171004 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) màu hồng Neo Stone pink ( 25kg/bag) - 200884 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) màu trắng Universal natural white ( 25kg/bag) - 200134 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) màu vàng nâu Marmorock 20 golden brown ( 25kg/bag) - 200594 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) màu xanh Universal natura blue ( 25kg/bag) - 200824 ( Mới 100%)
Thạch cao dùng làm khuôn mẫu LAB STONE TYPE 3 - DEEP NEON YELLOW 25 kg
Thạch cao dùng làm khuôn mẫu LAB STONE TYPE 3 - YELLOW (25 kg)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Jet 2000 ( 20kg/carton) - 102104 ( Mới 100%)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Micro ( 20kg/carton) - 102204 ( Mới 100%)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Premium ( 20kg/carton) - 102803 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) - Pumice Powder medium (25kg/bag) - 200364 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) màu hồng Neo Stone pink ( 25kg/bag) - 200884 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) màu vàng nâu Marmorock 20 golden brown ( 25kg/bag) - 200594 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) màu xanh Universal natura blue ( 25kg/bag) - 200824 ( Mới 100%)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Expansion liquid type ( 25lít/can) - 102403 ( Mới 100%)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Jet 2000 ( 20kg/carton) - 102104 ( Mới 100%)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Micro ( 20kg/carton) - 102204 ( Mới 100%)
Bột đúc mẫu răng ( dùng trong nha khoa) - Premium ( 20kg/carton) - 102803 ( Mới 100%)
Thạch cao ( dùng trong nha khoa) màu trắng Universal natural white ( 25kg/bag) - 200134 ( Mới 100%)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 25:Muối; lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao, vôi và xi măng