cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Than cốc và than nửa cốc luyện từ than non hay than bùn
502-671 chất chuẩn than loại loại , mới 100%
Phụ kiện của máy hàn: Lõi ferit bằng than non 16x11.7x8 (8x11x16) (Hàng mới 100%)
Phụ kiện của máy hàn: Lõi ferit bằng than non 1x3x4 (Hàng mới 100%)
Phụ kiện của máy hàn: Lõi ferit bằng than non 24.7x14.8x12.8(12x15x25) (Hàng mới 100%)
Phụ kiện của máy hàn: Lõi ferit bằng than non 9.5x5.8x4.9 (Hàng mới 100%)
Than cốc luyện từ than bùn, đã đóng bánh. Hàm lượng Cacbon từ: 90- <=99%
502-671 chất chuẩn than loại loại , mới 100%
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất