cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Toluen
Dung dịch Toluen WAKO TOLUENE 204-01866 dùng để trộn keo (500ML/chai)... (mã hs dung dịch tolue/ mã hs của dung dịch to)
TOLUENE (C7H8). Hàng mới 100%... (mã hs toluene c7h8/ mã hs của toluene c7h)
Hóa chất Toluen TN 500ml/ 1 chai, hàng mới 100%... (mã hs hóa chất toluen/ mã hs của hóa chất tol)
Chất TOLUENE sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp, 174 kg/ thùng. hàng mới 100%.
Chế Phẩm xúc tác PR-1205 PRIME COAT (Toluen) (348 G/ Can)
Hóa chất toluene K520 (01 lít/ bình (hàng mới 100%)
Hóa chất toluene K520 (01 lit/ bình) (Hàng mới 100%)
Hóa chất toluene K520 (01 lít/ bình) (Hàng mới 100%)
Nguyên liệu sản xuất keo : Toluene ( Hóa chất hữu cơ.15kg/thùng ), Mới 100%
Chế Phẩm xúc tác PR-1205 PRIME COAT (Toluen) (348 G/ Can)
Hóa chất toluene K520 (01 lít/ bình (hàng mới 100%)
Hóa chất toluene K520 (01 lit/ bình) (Hàng mới 100%)
Hóa chất toluene K520 (01 lít/ bình) (Hàng mới 100%)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất