cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Đã nung
Đã nung

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đã nung
Nguyên liệu được dùng trong sản xuất: Than cốc nhựa chưng Pitch Coke (CAS:64743-05-1) đã nung, Thành phần(F.C 98.8%;Ash 0.35%; V.M 0.75%; S 0.25%; Moisture 0.10%), hàng mới 100%... (mã hs nguyên liệu đượ/ mã hs của nguyên liệu)
Vật tư dùng trong ngành đúc: Chất tăng các bon CPC (Recarburiser CPC) là sản phẩm đi từ cốc dầu mỏ đã nung, dạng mảnh Size: 1.5-10mm.Hàng mới 100% (Theo KQPTPL số 0281/TB-CNHP)... (mã hs vật tư dùng tro/ mã hs của vật tư dùng)
Cốc dầu mỏ đã nung GH-CPC- 3, dùng trong ngành đúc, (25kgs/ bao). mới 100%... (mã hs cốc dầu mỏ đã n/ mã hs của cốc dầu mỏ đ)
Cốc dầu mỏ đã nung dùng trong ngành đúc (GH-CPC-2)... (mã hs cốc dầu mỏ đã n/ mã hs của cốc dầu mỏ đ)
Nguyên vật liệu dùng trong ngành đúc PETROLEUM COKE -Cốc dầu mỏ
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất