cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh
Bi-tum dầu mỏ

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Bi-tum dầu mỏ
Nhựa đường đóng thùng, loại 60/70 có nguồn gốc từ bitumen dầu mỏ (bitumen grade 60/70). Hàng mới 100%.... (mã hs nhựa đường đóng/ mã hs của nhựa đường đ)
Nhựa đường paving asphalt 60/70N, hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường pavi/ mã hs của nhựa đường p)
Nhựa đường nóng lỏng cấp độ 60/70 (bitum dầu mỏ). Hàng mới 100%. (số lượng x đơn giá theo invoice: MT2,148.679 x USD358 USD769,227.08).... (mã hs nhựa đường nóng/ mã hs của nhựa đường n)
Nhựa đường đặc đóng thùng (Bitumen 60/70). Mới 100%.... (mã hs nhựa đường đặc/ mã hs của nhựa đường đ)
Nhựa đường 60/70 (không phải dạng tự nhiên, từ bitum dầu mỏ), Hàng phù hợp với tiêu chuẩn 7493-2015 và chỉ thị 13 của bộ GTVT, hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường 60/7/ mã hs của nhựa đường 6)
Nhựa đường lỏng 60/70 (có nguồn gốc từ bitum dầu mỏ). Hàng mới 100%... (mã hs nhựa đường lỏng/ mã hs của nhựa đường l)
Nhựa đường đặc nóng cấp độ 40/50 (bitum dầu mỏ).
Bitum dầu mỏ.
Bulk Asphalt 60/70
Asphalt 60/70.
Nhựa đường đặc nóng cấp độ 60/70 (bitum dầu mỏ).Bitum dầu mỏ
Nhựa đường lỏng 60/70 (từ bitum dầu mỏ)
Bitum dầu mỏ.
ASPHALT 60/70 IN BULK Nhựa đường 60/70 dạng xá
ASPHALT 60/70 PENETRATION Nhựa đường 60/70 dạng xá
ASPHALT PEN 60/70 IN BULT - Nhựa Đường 60/70 dạng lỏng
Asphalt(Butum dầu mỏ)
Bi tum dầu mỏ, đóng trong thùng phi 200kg/thùng, (PENETRATION GRADE BITUMEN), hàng mới 100%
BITUMEN PENETRATION 60/70 - Nhựa đường có độ kim lún 60/70
BITUMENT PENETRATION 60/70 Nhựa đường 60/70 dạng xá
Nhựa đường (Bitumen grade 60/70)
Nhựa đường 60/70 ( Bitumen grade 60/70). Hàng được đóng trong thùng phuy. Trọng lượng tịnh 160 kg/ thùng. Tổng cộng là 1.650 thùng .
Nhua duong 60/70 dang long
Nhựa đường 60/70 dạng lỏng
Nhựa đường 60/70 dạng lỏng (+/- 5% dung sai theo hợp đồng)
Nhựa đường 60/70 dạng lỏng ,hàng mới 100%
Nhựa đường 60/70 lỏng
Nhựa đường 60/70, hàng mới 100%
Nhựa đường A-001 (180kg/thùng)
Nhựa đường bitum nóng lỏng cấp độ 60/70 ( Có nguồn gốc từ dầu mỏ )
Nhựa đường Bitumen 60/70
Nhựa đường Bitumen Bulk 60/70 +/- 5%
Nhựa đường Bulk 60/70, +/-5%
Nhựa đường đặc nóng Cấp độ 60/70 ( Bitum dầu mỏ)
Nhựa đường đặc nóng cấp độ 60/70 ( Bitum dầu mỏ). Hàng mới 100%
Nhựa đường đặc nóng cấp độ 60/70 (Bitum dầu mỏ)
Nhựa đường đặc nóng cấp độ 60/70 (dung sai hợp đồng +/- 10%)
Nhựa đường đặc nóng cấp độ 60/70( Bitum dầu mỏ)
Nhựa Đường dạng lỏng 60/70
Nhựa đường IRAN BITUMEN 60/70
Nhựa đường lỏng (60/70)
NHUA DUONG LONG 60/7 (TU BITUM DAU MO)
Nhựa đường lỏng 60/70
Nhựa đường lỏng 60/70 (từ Bitum dầu mỏ), hàng rời, mới 100%
Nhựa đường nóng lỏng cấp độ 60/70 ( Có nguồn gốc từ bitum dầu mỏ )
Petroleum ether 30 - 60 (Bitum)
Nhựa đường A-001 (180kg/thùng)
Phần V:KHOÁNG SẢN
Chương 27:Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi tum; các loại sáp khoáng chất