cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Nguồn gốc từ động vật (trừ phân chim, dơi), đã qua xử lý hóa học
Phân Hữu Cơ FERTIPLUS 65 OM (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 65%, N: 3,5%, K2O: 2%, C/N: 12, Độ ẩm: 15%, pHH2O: 5)... (mã hs phân hữu cơ fer/ mã hs của phân hữu cơ)
Phân hữu cơ Farmers House. Hàm lượng 67% hữu cơ. Hàng mới 100%... (mã hs phân hữu cơ far/ mã hs của phân hữu cơ)
Phân hữu cơ sinh học GSX-03. hàng phù hợp quyết định 1062/QĐ-BVTV-PB. Hàng mới 100%.... (mã hs phân hữu cơ sin/ mã hs của phân hữu cơ)
Loại: Phân hữu cơ khoáng; Tên: AGROGOLD. Hàm lượng N: 4%; P2O5hh: 2%; K2Ohh: 2%; Hữu cơ: 70%; Ca: 6%; Fe: 100ppm; Zn: 300ppm. Hàng đóng trong bao 25kg.(QĐLH số: 920/QĐ-BVTV-PB ngày 03/08/2018).... (mã hs loại phân hữu/ mã hs của loại phân h)
Phân Hữu Cơ VT KOBE 50 OM (Thành Phần: Chất Hữu Cơ: 50%, N: 2%, P2O5: 2%, K2O: 2%, C/N: 12, Độ ẩm: 30%, pHH2O; 5)... (mã hs phân hữu cơ vt/ mã hs của phân hữu cơ)
Loại: Phân bón lá hữu cơ NPK; Tên:NEPTUNE HARVEST FISH SEAWEED FERTILIZER.Hàm lượng hữu cơ:12%;N: 2%; P2O5: 4%; K2O: 0,5%.Hàng đóng thùng 55gallon.(UQ và QĐLH số: 2060/QĐ-BVTV-PB ngày 07/5/2019)... (mã hs loại phân bón/ mã hs của loại phân b)
Phân Hữu Cơ KANGAROO-01 NAUY (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 70%, N: 3%, P2O5: 2%, K2O: 2%, Tỷ lệ: C/N: 12; Độ ẩm: 30%, pHH2O: 5). Hàng xá trong cont... (mã hs phân hữu cơ kan/ mã hs của phân hữu cơ)
Phân Hữu Cơ ITALPOLLINA (Thành Phần: Hữu Cơ: 70%, C/N: 12, Độ ẩm: 15%, pHH2O: 5)... (mã hs phân hữu cơ ita/ mã hs của phân hữu cơ)
Phân Hữu Cơ NOVAGREEN 70 OM (Thành phần: Chất Hữu Cơ: 70%, N: 3,5%, K2O: 2%, C/N: 12, Độ ẩm: 15%, pHH2O:5)... (mã hs phân hữu cơ nov/ mã hs của phân hữu cơ)
Phân bón hữu cơ Kokuryu Sakura hiệu Kokuryu,hàm lượng: chất hữu cơ: 25%, tỷ lệ C/N: 7, nồng độ pH H2O: 6, độ ẩm: 20%, 15 kg/ túi, 6720 túi 100800 kg, mới 100%... (mã hs phân bón hữu cơ/ mã hs của phân bón hữu)
Phân hữu cơ Farmers House. Hàm lượng 67% hữu cơ.(hàng đóng bao đồng nhất 25kg/bao) Hàng mới 100%... (mã hs phân hữu cơ far/ mã hs của phân hữu cơ)
Phân bón có nguồn gốc động vật, đã qua xử lý (Phân gà viên nén, Hàm lượng N-P-K: >7%, chất hữu cơ: >50%, độ ẩm: < 25%),trọng lượng 50kg/bao. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón có ngu/ mã hs của phân bón có)
Bột đâu cá nục (dùng làm phân bón)... (mã hs bột đâu cá nục/ mã hs của bột đâu cá n)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 31:Phân bón