cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Muối kép và hỗn hợp của canxi nitrat và amoni nitrat
Phần Canxi nitrat(Phân bón NOVIFERT-CN),bón rễ,thành phần;N-15%,Ca-18,6%,25kg/bao.Hàng mới 100%.... (mã hs phần canxi nitr/ mã hs của phần canxi n)
Canxi ammonium nitrate (CAS: 15245-12-2), dùng làm nguyên liệu sản xuất tấm trị liệu nóng lạnh. Hàng mới 100%... (mã hs canxi ammonium/ mã hs của canxi ammoni)
Chất làm đông cao su:(Calcium Ammonium nitrate- là chê phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp muối canxi nitrat và amoni nitrat), dùng để sản xuất găng tay. Hàng mới 100%... (mã hs chất làm đông c/ mã hs của chất làm đôn)
Phân bón Calcium Nitrate hạt (2-4mm), thành phần: N: 15.5 %, CaO: 26.0%, đóng bao 25Kgs/ bao, mới 100% Theo nghị định 108/2017/NĐ-CP ngày 20/09/2017... (mã hs phân bón calciu/ mã hs của phân bón cal)
PHÂN BÓN CCV CANXI NITRAT(N: 15%; CA: 18.5%) Hàng mới 100%, Bao 25kg, Nhập khẩu theo QĐ số 1425/QĐ-BVTV-PB, ngày 11/09/18... (mã hs phân bón ccv ca/ mã hs của phân bón ccv)
Phân đạm ENCAL-CALCIUM AMMONIUM NITRATE (thành phần N: 27%, Ca: 8,44%, độ ẩm: 1%). dạng hạt không đồng nhất kích thước trung bình từ 1-4mm.Hàng mới 100%... (mã hs phân đạm encal/ mã hs của phân đạm enc)
Phân bón Canxi nitrate HCC-CALCIUM NITRATE,Ca(NO3)2,Nts:15%,Ca:18.5%,độ ẩm:1%,dạng hạt không đều 25kg/bao.Hàng phù hợp QĐ 2808/QĐ-BVTV-PB ngày 20/12/19 của Cục bảo vệ thực vật, mới 100%... (mã hs phân bón canxi/ mã hs của phân bón can)
Phân bón gốc CALCIUM NITRATE (NITRAT USABO); Hàng mới 100%
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 31:Phân bón