cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Kali sulphat
Phân HCC-SOP Sulphate of Potash (K2SO4), K2Ohh: 50%, S:17.5%, độ ẩm: 1%,dạng bột, 25kg/bao, xuất xứ Hàn Quốc. NK theo NĐ 108/2017/NĐ- CP ngày 20/09/2017 và QĐLH số 2209/QĐ-BVTV-PB ngày 18/06/2019.... (mã hs phân hccsop su/ mã hs của phân hccsop)
Phan bon SOP (Sulphate of Potash) K2O:50%,SULPHUR:17.5%;M:0,50%... (mã hs phan bon sop s/ mã hs của phan bon sop)
Phân bón lá kali sinh học: Elong K-Humate(Super Potassium Humate Powder),(thành phần: Humic Acid: 38%, K2O: 6.5%, Độ ẩm: 25%)(25kg/bag)hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá kal/ mã hs của phân bón lá)
Phan bon Kali Sulphat (Conco Kalitan) K:50%;: M:0,5%... (mã hs phan bon kali s/ mã hs của phan bon kal)
Loại: Phân kali sulphat. Tên: WOPRO SOP 50. Hàm lượng; K: 50%; độ ẩm: 1%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao. QĐLH số: 920/QĐ-BVTV-PB ngày 03/08/2018.... (mã hs loại phân kali/ mã hs của loại phân k)
Phân bón Potassium Sulphate Hai Binh, đóng gói 25kg/bao.... (mã hs phân bón potass/ mã hs của phân bón pot)
Phân Kali sulphate PROFARM-K(SOLUCROS),thành phần:N0%,P2O50%,K2O50%,S18%,25kg/bao.Hàng NK theo QĐ:1457QĐ-BVTV-PB.100%(không chịu GTGT, điều 3 luật 71/2014/QH13)... (mã hs phân kali sulph/ mã hs của phân kali su)
Phân trung lượng bón rễ FARMKALITOP(SOLUPOTASSE),thành phần:N0%,P2O50%,K2O50%,S18%,25kg/bao,.Hàng được NK-SXKD QĐ:932/QĐ-BVTV-PB,mới 100%(không chịu thuế GTGT theo điểu 3,luật 71/2014/QH13)... (mã hs phân trung lượn/ mã hs của phân trung l)
Hóa chất Potassium sulfate (K2SO4)- Cat No: 7778-80-5- AR 500g/chai- dùng trong phòng thí nghiệm- hàng mới 100%... (mã hs hóa chất potass/ mã hs của hóa chất pot)
Phân bón- Nova SOP/ SOP-MH. Đóng gói: 25Kg/bao.... (mã hs phân bón nova/ mã hs của phân bón no)
Phân Bón Lá VINH THANH SUPERKA (Thành phần: K2O: 50%, S: 18%, Độ ẩm: 5%)... (mã hs phân bón lá vin/ mã hs của phân bón lá)
Phân bón Kali sulfate (GRANULAR OF SULPHATE OF POTASH-GRANULAR SOP), (1 bao 1350 Kgs). Tổng giá trị tài nguyên khoáng sản, cộng với chi phí năng lượng chiếm dưới 51% giá thành sản phẩm... (mã hs phân bón kali s/ mã hs của phân bón kal)
Phân bón Potassium Sulphate (K2SO4); Hàng mới 100%
Phân bón SOP ( Sulfate of Potash)
Phân Kali sulphate ( Water solude sulphate -SOP)
Phân bón SOP ( Sulphate of Potash)
Phân bón Sulpahte of Potash (SOP)/K2SO4, hàng mới 100%, hàng bao 50kg/bao, có 2% vỏ bao dự phòng
Phân bón Sulphate of Potash (SOP)/K2SO4, hàng mới 100%, hàng bao 50kg/bao, có 2% vỏ bao dự phòng
Standard SOP (Phân bón hoá học có chứa Kali với hàm lượng K2O là 50.6%, được dùng sản xuất phân bón NPK, hàng đóng trong bao, tổng cộng 2000 bao)
SULPHATE OF POTASH (Phân hóa học có chứa kali, dùng để sản xuất tấm thạch cao)
Phân bón Sulpahte of Potash (SOP)/K2SO4, hàng mới 100%, hàng bao 50kg/bao, có 2% vỏ bao dự phòng
Phân bón Sulphate of Potash (SOP)/K2SO4, hàng mới 100%, hàng bao 50kg/bao, có 2% vỏ bao dự phòng
Standard SOP (Phân bón hoá học có chứa Kali với hàm lượng K2O là 50.6%, được dùng sản xuất phân bón NPK, hàng đóng trong bao, tổng cộng 2000 bao)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 31:Phân bón