cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat) và hỗn hợp của nó với diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)
Phân bón AP-61 MonoAmmonium Phosphate (phân vô cơ MAP),hàm lượng N>12%;P2O5>61%,dạng hạt,25kg/bao, dùng bón rễ cho cây trồng,hàng phù hợp theo QĐ1831/QĐ-BVTV-PB ngày 03/12/2018 của Cục BVTV.Mới 100%... (mã hs phân bón ap61/ mã hs của phân bón ap)
Phân MAP (Mono Ammonium phosphate).Hàm lượng N > 10%, P2O5 > 50%, Độ ẩm < 1%. Trọng lượng 50kg/bao. do TQSX.... (mã hs phân map mono/ mã hs của phân map mo)
Phân Bón MONO AMMONIUM PHOSPHATE (MAP) UNI-FARM... (mã hs phân bón mono a/ mã hs của phân bón mon)
Phân bón Monoamoni phosphat MAP (Mono Ammonium Phosphat VNT), N>11.5%, P205>60.5%, Độ ẩm <1%, 25kg/ bao, hàng thuộc NĐ 108/2017/NĐ-CP, hàng mới 100%... (mã hs phân bón monoam/ mã hs của phân bón mon)
Phân MAP (MONOAMMONIUM PHOSPHATE) NH4H2PO4.N>10%,P2O5>50%. Đóng bao 50Kg/bao... (mã hs phân map monoa/ mã hs của phân map mo)
Phân monoamoni phosphat-MAP. Hiền Phan Mono Ammonium Phosphate (MAP)... (mã hs phân monoamoni/ mã hs của phân monoamo)
Phân bón MAP HUYNH THANH, hàm lượng Nitrogen 12%, P2O5 > 61% (25Kg/Bao) Dạng bột... (mã hs phân bón map hu/ mã hs của phân bón map)
Hóa chất: Ammonium Phosphate monobasic, EP (Dùng trong thí nghiệm, hàng mới 100%)NH4H2PO4, CAS: 7722-76-1, 1UNA1 chai0.5kg, tổng cộng10kg... (mã hs hóa chất ammon/ mã hs của hóa chất am)
Chất hỗ trợ phủ lô Amicoat TM6123(Amoni dihydro orphosphate CAS:7722-76-1)-chế phẩm dùng xử lý trong sản xuất giấy, dạng lỏng,hàng mới 100%.(1337/TB-PTPL ngày 09/11/2015).... (mã hs chất hỗ trợ phủ/ mã hs của chất hỗ trợ)
Phân bón vô cơ MAP, hàm lượng N>10%; P2O5>50%. Tổng giá trị tài nguyên, khoáng sản công chi phí năng lượng chiếm xấp xỉ 39% giá thành sản phẩm.Hàng mới 100%... (mã hs phân bón vô cơ/ mã hs của phân bón vô)
Phân bón nhãn hiệu Mono Ammonium Phosphate (MAP), được đóng bao đồng nhất 25kg/bao, xuất xứ Trung Quốc... (mã hs phân bón nhãn h/ mã hs của phân bón nhã)
Phân bón phức hợp MAP
Nitơ và P2O5 (N>=10%; P2O5>=50%)
Phân MAP ( Mono Ammonium Phosphate ), N >= 10%, P2O5 >= 50%. Đóng bao 50 kg/bao. Do TQSX
NGUYÊN LIệU SX PHÂN BóN MONO AMMONIUM PHOSPHATE 98%(TECH GRADE)
Phân MAP, Nitơ >=10%; P2O5(hh)>=50%. Trên bao bì có ghi nhãn hiệu chữ Trung Quốc. Hàng đóng gói đồng nhất 50kg/bao
Mono-Ammonium Phosphate: Phân bón
Phân bón: Mono Ammonium Phosphate - MAP (Crystalline form)
Phân mono Ammonium Phosphate (MAP). N >=10% . P205 >= 50%. Đóng bao quy cách 50kg/bao . TQSX
Phân Mono Ammonium Phosphate (MAP). N >=10%.; P205 >= 50%. Đóng bao quy cách 50kg/bao . TQSX
Phân khoáng APP. Hàm lượng Nitơ>=12%; Hàm lượng P2O5(hh)>=40%. Trên bao bì có ghi nhãn hiệu chữ Trung Quốc. Hàng đóng gói đồng nhất 50kg/bao.
Phân khoáng APP. Hàm lượng Nitơ>=12%; Hàm lượng P2O5(hh)>=40%. Trên bao bì có ghi nhãn hiệu chữ Trung Quốc. Hàng đóng gói đồng nhất 50kg/bao.
Phân MAP ( Mono Ammonium Phosphate ), N >= 10%, P2O5 >= 50%. Đóng bao 50 kg/bao.
Phân mono Ammonium Phosphate (MAP). N >=10% . P205 >= 50%. Đóng bao quy cách 50kg/bao . TQSX
Phân Mono Ammonium Phosphate (MAP). N >=10%.; P205 >= 50%. Đóng bao quy cách 50kg/bao . TQSX
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 31:Phân bón