cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai nguyên tố cấu thành phân bón là phospho và kali
Phân Mono Kali Phosphat VNT (Mono Potassium Phosphate MKP), P2O5 52% min, K2O 34% min, Độ ẩm 1% max, 25kg/bao, hàng thuộc NĐ 108/2017-NĐ-CP, hàng mới 100%... (mã hs phân mono kali/ mã hs của phân mono ka)
Phân bón PK 15-18 Thuận Việt Thành (P2O5: 15% min; K2O: 18% min, Ca: 12.8%, Mg: 4.2%, độ ẩm: 5%), Hàng mới 100%,... (mã hs phân bón pk 15/ mã hs của phân bón pk)
Phân monokali phosphat (MKP)-Hiền Phan Monopotassium Phosphate... (mã hs phân monokali p/ mã hs của phân monokal)
PHÂN BÓN MONOPOTASSIUM PHOSPHATE (MKP)(Hàng mới)... (mã hs phân bón monopo/ mã hs của phân bón mon)
Phân bón lá hỗn hợp PK- NUTRI PHOZ K+(Lân hữu hiệu 3%, Kali hữu hiệu 30%, Tỷ trọng 1.4),quy cách 12 chai/thùng, tổng cộng: 84 thùng- 1L/chai. Hàng mới 100%... (mã hs phân bón lá hỗn/ mã hs của phân bón lá)
Phân bón PK bổ sung trung lượng: PHOSKAMAX (P2O5: 12%; K2O: 16%; Ca: 10.72%; Mg: 1.81%)... (mã hs phân bón pk bổ/ mã hs của phân bón pk)
Loại: phân mono kali phosphat (MKP); Tên: MONO POTASSIUM PHOSPHATE GEMACHEM. Hàm lượng P2O5: 52%; K2O: 34%. Hàng đóng trong bao 25kg/bao. UQ & QĐLH số: 1572/QĐ-BVTV-PB ngày 17/09/2018.... (mã hs loại phân mono/ mã hs của loại phân m)
Phân bón mẫu Monopotassium Phosphate (MKP) Uni-Farm (0.5kg/túi)... (mã hs phân bón mẫu mo/ mã hs của phân bón mẫu)
Phân bón Mono Potassium Phosphate MKP 52-34 Hai Binh, đóng gói 25kg/bao.... (mã hs phân bón mono p/ mã hs của phân bón mon)
PHÂN BÓN PK 10- 8 (P205: 10%, K2O: 8%) (Hang moi 100%)... (mã hs phân bón pk 10/ mã hs của phân bón pk)
Phân bón lá dạng lỏng Cofoli PK500, Thành phần chứa hai nguyên tố PK,trong đó hàm lượng phốt pho hữ hiệu tính theo oxit phốt phoric(P2O5)29.9% hàm lượng kali hữu hiệu tính theo oxit kali (K2O)21.3%... (mã hs phân bón lá dạn/ mã hs của phân bón lá)
Phân bón PK (Phosphorus and Potassium)
Phân bón: MKP ( 0- 52 - 34 )
Mono Potassium Phosphate (MKP:0-52-34): Phân bón
Phân bón MKP ( 0 -52 - 34 ) Mono Potassium Phosphate
Phân bón MAP (Mono Ammonium Phosphate) theo QĐ 40/2004/QĐ-BNN
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 31:Phân bón