cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2021

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Đã làm khô
Đã làm khô
Đã làm khô

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Đã làm khô
Egg White Powder ( Albumine trứng dùng trong CNTP )
Egg White Powder ( Albumine trứng dùng trong CNTP )sample
Bột lòng trắng trứng dùng chế biến thực phẩm DE SUGARED SPRAY DRIED HEN EGG ALBUMEN POWDER (100 CTN x 20 KG). Hàng mới 100%
Nguyên liệu thực phẩm :Bột Albumin trứng - Egg Albumen Powder-High Gel 1200 (Mới 100 %)
EGG WHITE POWDER HIGH GEL (7025) (Bột lòng trắng trứng (Albumin trứng) chế biến thực phẩm)
Bột lòng trắng trứng dùng chế biến thực phẩm DE SUGARED SPRAY DRIED HEN EGG ALBUMEN POWDER (100 CTN x 20 KG). Hàng mới 100%
Nguyên liệu thực phẩm :Bột Albumin trứng - Egg Albumen Powder-High Gel 1200 (Mới 100 %)
EGG WHITE POWDER HIGH GEL (7025) (Bột lòng trắng trứng (Albumin trứng) chế biến thực phẩm)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 35:Các chất chứa anbumin; các biến dạng tinh bột biến tính; keo hồ; enzim