cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
NLSX thuốc trừ bệnh TEBUCONAZOLE TECH 97% MIN. (dạng bột)... (mã hs nlsx thuốc trừ/ mã hs của nlsx thuốc t)
Gói chống ẩm (Bảo quản chống ẩm mốc sp giày)... (mã hs gói chống ẩm b/ mã hs của gói chống ẩm)
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác