cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác
Loại khác
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Chất chống dính
HITEC - 3000 (MMT) Phụ gia SX xăng ,dầu nhờn
Phụ gia động cơ xăng ADD-PETR-300ML, hàng mới 100%
Phụ gia động cơ xăng ADD-PETR-300ML, hàng mới 100%
HITEC - 3000 (MMT) Phụ gia SX xăng ,dầu nhờn
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác