cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mã HS tương tự

STT Phần Chương Mã code Mô tả
1 Phần V Chương 27 27101989 Dầu trung khác và các chế phẩm (SEN)
2 Phần VII Chương 39 39069020 Dạng phân tán (SEN)
3 Phần VI Chương 29 29302000 Thiocarbamates và dithiocarbamates