cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý như chất hoạt tính
Chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý như chất hoạt tính
Chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý như chất hoạt tính
Chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý như chất hoạt tính
+ 3
Chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý như chất hoạt tính
Chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý như chất hoạt tính
Chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý như chất hoạt tính

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Chứa kim loại quý hoặc hợp chất kim loại quý như chất hoạt tính
Silver metal (catalyst)- Chất xúc tác bạc (dạng cục) chưa được điện phân, tán nhỏ dùng trong quá trình sản xuất formalin (95% bạc + 5% đồng)... (mã hs silver metal c/ mã hs của silver metal)
Hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm : 75990-10G Palladium on activated charcoal
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác