cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Loại khác

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
TFA-125 (SOYABEAN OIL FATTY ACID) (Axit béo monocarboxylic công nghiệp dùng trong ngành sản xuất polyme), hàng mới 100%; Không có mã Cas... (mã hs tfa125 soyabe/ mã hs của tfa125 soy)
Sinicic axit/DAC#S-1/H2O,SiO2-SB3001346... (mã hs sinicic axit/da/ mã hs của sinicic axit)
Dầu béo công nghiệp (Industrial Oil Fatty Acid), mới 100%... (mã hs dầu béo công ng/ mã hs của dầu béo công)
Dầu axit béo (PALM ACID OIL)... (mã hs dầu axit béo p/ mã hs của dầu axit béo)
Chất xúc tác Stearic acid (SA-1801)... (mã hs chất xúc tác st/ mã hs của chất xúc tác)
Axit béo chưng cất từ cọ và đậu tương, đóng trong thùng phuy cũ, trọng lượng tịnh 185kg/phuy... (mã hs axit béo chưng/ mã hs của axit béo chư)
Chất cứng 1801... (mã hs chất cứng 1801/ mã hs của chất cứng 18)
STAC.
ST-1801
STAC
Pionier MCT
 Mục 8: Axit béo monocarboxylic công nghiệp STAC.Hỗn hợp axit béo công nghiệp thành phần gồm Palmitic ≈ 57% và Stearic ≈ 43%, dạng viên.
ST-1801/2014 #& ST-1801 Chất xúc tác.Mặt hàng theo phân tích là hỗn hợp axit béo công nghiệp, thành phần chính gồm palmitic aciđ (52.48%), stearic acid (46.91%)..., dạng bột
 Axit béo monocarboxylic công nghiệp STAC (Mục 16 TKHQ), Hỗn hợp axit béo công nghiệp có thành phần bao gồm axit myristic (1,75%), axit palmitic (60.27%), axit oleic (3.15%), axit stearic (34.83%).
Pionier MCT - Hỗn hợp axit béo dùng trong mỹ phẩm.
Chế phẩm hỗn hợp axit béo có thành phần chính là octanoic axit (50%) và decanoic axit (49%)
Hóa chất dùng trong ngành công nghiệp PALMAC 630 BEADS(TRIPLE PRESSED ACID)C17H35COOH
Chất nhũ hóa Distilled Mono Glyceride- Ekomul MG 95HP(Phụ gia dùng trong công nghiệp thực phẩm-dùng làm cô đặc sánh thực phẩm)-hàng mới 100%
Axit stearic - PALMAC-1500 STEARIC ACID
Axit carboxylic đơn chức, no - ERS ( 180kg/thùng)
Hỗn hợp axit béo palmitic và stearic (Stearic Acid, NF Non GMO)-R6973Q
SOYABEAN OIL FATTY ACID (Axit béo-Chất hữu cơ dùng trong ngành sản xuất Polyme Nhũ)
Nguyên liệu sản xuất hạt nhựa: Axit béo monocarboxylic công nghiệp: LOXIOL G20
Chất nhũ hóa EKOLITE AIRE- Cake Emulsifier-Coloress(Phụ gia dùng trong công nghiệp thực phẩm-dùng làm chất chuyển thể trong bánh kẹo-không màu)-hàng mới 100%
Hỗn hợp axít béo công nghiệp(Stearic acid)-R5477
Axit béo monocarboxylic công nghiệp STAC
Phần VI:SẢN PHẨM CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT HOẶC CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP LIÊN QUAN
Chương 38:Các sản phẩm hóa chất khác