cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Bao PP 500Kg- 600Kg (đã qua sử dụng, rách hỏng- nhựa phế liệu loại ra từ quá trình sx k nhiễm CTNH, NK để tái sử dụng làm nguyên liệu sx nhựa, tỷ lệ tạp chất còn lẫn k quá 5%)... (mã hs bao pp 500kg 6/ mã hs của bao pp 500kg)
Cúc dập(1 bộ gồm 4 thành phần)... (mã hs cúc dập1 bộ gồ/ mã hs của cúc dập1 bộ)
Đinh tán... (mã hs đinh tán/ mã hs của đinh tán)
Nhựa PE (bao Nilon phế liệu) (phế liệu được loại ra từ quá trình sản xuất của Doanh nghiệp chế xuất)... (mã hs nhựa pe bao ni/ mã hs của nhựa pe bao)
Phế liệu nhựa từ Polyme etylen (PE) đã qua sử dụng có nhiều hình dạng khác nhau như khối, cục, thanh,đạt chuẩn theo QCVN 32:2018/BTNMT... (mã hs phế liệu nhựa t/ mã hs của phế liệu nhự)
Tay kéo khoá... (mã hs tay kéo khoá/ mã hs của tay kéo khoá)
#&Túi bóng phế... (mã hs #&túi bóng phế/ mã hs của #&túi bóng p)
VN... (mã hs vn/ mã hs của vn)
All kinds plastic scraps- Nhựa phế liệu (Phế liệu thu được từ quá trình sản xuất của DNCX)... (mã hs all kinds plast/ mã hs của all kinds pl)
Rẻo IP thải các loại... (mã hs rẻo ip thải các/ mã hs của rẻo ip thải)
Lõi chỉ... (mã hs lõi chỉ/ mã hs của lõi chỉ)
Cuộn chỉ rộng... (mã hs cuộn chỉ rộng/ mã hs của cuộn chỉ rộn)
Phế liệu, phế thải và mẫu vụn của plastic (nhựa PE)
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic (nhựa PP)
Phế liệu, phế thải và mẩu vụn của plastic (nhựa PVC)
Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme etylen (PE): Loại khác.
Mảnh vỡ ở dạng đĩa, tấm mỏng hoặc dạng cục chứa không dưới 99% nguyên tố silic (Si).
Nhựa vụn phế liệu, hàng để trần
Hạt nhựa PET (Polyethylene terephthalate) dạng tái sinh. Mới 100%. Hàng xuất xứ Việt Nam
Mảnh nhựa vụn PE các loại (Đã xử lý sạch đủ điều kiện nhập khẩu)
Mảnh vụn nhựa PE phế liệu (Đã xử lý sạch, đủ ĐK nhập khẩu)
Nilon phế liệu
NHUA PHE LIEU (ONG, THANH, TAM)
Nhựa phế liệu PE đã làm sạch cắt mỏng kích thước mỗi chiều mẫu vụn nhỏ hơn 10cm
Nhựa phế liệu dạng mảnh được loại ra từ quá trình sản xuất .Hàng phù hợp với QĐ 12/2006 BTNMT
Mảnh nhựa vụn PE các loại ( Đã xử lý sạch đủ điều kiện nhập khẩu)
Mảnh nhựa vun PE các loại (Đã xử lý sạch đủ điều kiện nhập khẩu)
Mảnh vụn của nhựa PE phế liệu (đã xử lý sạch, đủ điều kiện nhập khẩu
Nhựa phế liệu PE
Nhựa phế liệu PE dạng mảnh chưa qua sử dụng được loại ra trong quá trình sản xuất, phù hợp với QĐ 12/2006/BTN-MT
Nhựa (vụn) phế liệu, hàng để trần
Nhựa phế liệu PE dạng mảnh chưa qua sử dụng được loại ra trong quá trình sản xuất, phù hợp với QĐ 12/2006/BTNMT
Phế liệu (Nhựa )
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic