cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng xốp, không cứng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng xốp, không cứng
Xốp trắng phế liệu(tỉ lệ vật liệu lẫn không quá 5% khối lương)... (mã hs xốp trắng phế l/ mã hs của xốp trắng ph)
Phế liệu và mẩu vụn của plastic (nhựa) từ polyme styren (PS): Dạng xốp, không cứng.
Phế liệu nhựa
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic