cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Dạng xốp, không cứng
Dạng xốp, không cứng

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Dạng xốp, không cứng
Cuộn chỉ rỗng phế liệu (phát sinh từ quá trình hủy máy của DNCX, Không dính chất thải nguy hại)... (mã hs cuộn chỉ rỗng p/ mã hs của cuộn chỉ rỗn)
Nhựa PVC thải, hàng rời không đóng kiện, không dính chất thải nguy hại... (mã hs nhựa pvc thải/ mã hs của nhựa pvc thả)
Xốp thải... (mã hs xốp thải/ mã hs của xốp thải)
Màng PE cứng... (mã hs màng pe cứng/ mã hs của màng pe cứng)
Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Dạng xốp, không cứng.
Phế liệu nhựa
Phế liệu nhựa vụn ( xốp)
Phế liệu nhựa (mảnh vụn từ nhựa PVC, thu lại sau quá trình sản xuất, đã được làm sạch)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic