cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Đầu mẩu vụn vỏ dây điện phế liệu từ nhựa polyme vinyl clorua (PVC) Loại khác. (Tỷ lệ vật liệu không phải là nhựa còn lẫn trong phế liệu không quá 5% khối lượng)... (mã hs đầu mẩu vụn vỏ/ mã hs của đầu mẩu vụn)
Nhựa PVC loại bỏ trong quá trình sản xuất... (mã hs nhựa pvc loại b/ mã hs của nhựa pvc loạ)
Phế liệu vụn nhựa PVC, thu hồi sau quá trình sản xuất.... (mã hs phế liệu vụn nh/ mã hs của phế liệu vụn)
Mẫu vụn của thanh nhựa PVC, mới 100%... (mã hs mẫu vụn của tha/ mã hs của mẫu vụn của)
Nhựa phế liệu Polyvinylclorua Plastic scrap (powder).
 Phế liệu đi từ nhựa polyvinylclorua.
Phế liệu và mảnh vụn của plastic (nhựa) từ polyme vinyl clorua (PVC): Loại khác.
Phế liệu nhựa
Nhựa phế liệu dạng mảnh vụn loại pet
THOT PHE XANH
Nhựa PVC hỗn hợp (Dạng ống, cục vụn phế liệu)
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic