cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
+ 13
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament
Sợi monofilament

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sợi monofilament
Dây đai thùng (1250 yds/roll, 279 roll)... (mã hs dây đai thùng/ mã hs của dây đai thùn)
Móc nhựa treo tem... (mã hs móc nhựa treo t/ mã hs của móc nhựa tre)
SỢI CƯỚC NHỰA (CARBON MONO #0.8),NHỰA,mới 100%... (mã hs sợi cước nhựa/ mã hs của sợi cước nhự)
Thẻ treo các loại, hàng mới 100%... (mã hs thẻ treo các lo/ mã hs của thẻ treo các)
PCTTA-218-93-3/ PCTA-728-256-10/ LPLTTA-2000-1000-5- Resin Plates-Nhựa tấm
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic