cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Sợi monofilament
Dây cước CARBON LINE FOR PARTS #2.0 W/BOBBIN... (mã hs dây cước carbon/ mã hs của dây cước car)
NHỰA FILAMENT DÙNG VẼ 3D, HÀNG CÁ NHÂN... (mã hs nhựa filament d/ mã hs của nhựa filamen)
Sợi dây nylon phi 2. Hàng mới 100%.... (mã hs sợi dây nylon p/ mã hs của sợi dây nylo)
Nylon wire for center marking 1.2mm 100gram/cuộnDây nilon căng tim... (mã hs nylon wire for/ mã hs của nylon wire f)
Sợi plastic đơn làm cước câu cá - ĐK: 1.75mm - Nylon monofilament fishing line (Natural white color)
Sợi plastic đơn làm cước câu cá - ĐK: 1.82mm - Nylon monofilament fishing line (Natural white color)
Sợi monofilament tổng hợp (Polyester monofilament) MP110R (0.58X1.71MM)
Nhựa Copolyme acrylonitril-butadien-styren(ABS). PN: PK-ABS-NA. (Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét) Hàng mới 100%.
Nhựa Poly(axit lactic) PLA. PN: PK-PLA-BT. (Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét). Hàng mới 100%.
Nhựa Poly(axit lactic) PLA. PN: PK-PLA-GO. (Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét). Hàng mới 100%.
Nhựa Poly(axit lactic) PLA. PN: PK-PLA-GT. (Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét). Hàng mới 100%.
Nhựa Poly(axit lactic) PLA. PN: PK-PLA-LO. (Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét). Hàng mới 100%.
Nhựa Poly(axit lactic) PLA. PN: PK-PLA-PV. (Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét. Hàng mới 100%.
Nhựa Poly(axit lactic) PLA. PN: PK-PLA-VG. ( Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét) Hàng mới 100%.
Nhựa Poly(axit lactic) PLA. PN: PK-PLA-VR. (Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét). Hàng mới 100%.
Nhựa Poly(axit lactic) PLA. PN: PK-PLA-WE. (Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét). Hàng mới 100%.
Nhựa Poly(axit lactic) PLA. PN: PK-PLA-WLG. (Dạng sợi, đường kính 3mm, cuộn = 320 mét). Hàng mới 100%.
Phần VII:PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chương 39:Plastic và các sản phẩm bằng plastic