cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Lõi cuộn chỉ, ống sợi và suốt sợi, guồng cuốn chỉ may và các sản phẩm tương tự
Lõi cuộn chỉ Spool of Polyester thread (returnable goods)... (mã hs lõi cuộn chỉ sp/ mã hs của lõi cuộn chỉ)
Ống cuộn bằng gỗ ván ép dùng để cuốn dây thép. Hàng mới 100%... (mã hs ống cuộn bằng g/ mã hs của ống cuộn bằn)
Chỉ may... (mã hs chỉ may/ mã hs của chỉ may)
Bobbin gỗ quấn dây điện Bobbin S-0079-5... (mã hs bobbin gỗ quấn/ mã hs của bobbin gỗ qu)
Phần IX:GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM LÀM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CỎ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT, BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY
Chương 44:Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ