cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ gỗ cây lá kim
Bột giấy ép khô dạng tấm 81*82.5 cm, sợi dài được làm từ gỗ cây lá kim, đã qua tẩy trắng bằng phương pháp sulphat,loại không hòa tan, hàng mới 100%... (mã hs bột giấy ép khô/ mã hs của bột giấy ép)
Bột giấy được làm từ gỗ thuộc loại cây lá kim đã tẩy trắng, sản xuất bằng phương pháp sulphat hoặc kiềm, loại không hòa tan, hàng mới 100%.... (mã hs bột giấy được l/ mã hs của bột giấy đượ)
Bột Giấy- NBSK SODRA BLUE- BLEACHED SOFTWOOD KRAFT PULP (FSC MIX CREDIT) (có nguồn gốc từ gỗ Thông, được sản xuất bằng phương pháp Sulfat, loại không hòa tan), mới 100%... (mã hs bột giấy nbsk/ mã hs của bột giấy nb)
Bột giấy từ gỗ đã được tẩy trắng, thu được bằng việc kết hợp các phương pháp cơ học và hóa học. Khối lượng 508.1980 ADMT; đơn giá: 490 USD/ADMT. Hàng mới 100%... (mã hs bột giấy từ gỗ/ mã hs của bột giấy từ)
Bột giấy sợi dài đã tẩy trắng từ gỗ cây lá kim được sản xuất bằng phương pháp Sunphat, được ép thành tấm dùng làm nguyên liệu sản xuất giấy. Hàng mới 100%.... (mã hs bột giấy sợi dà/ mã hs của bột giấy sợi)
Bột giấy đã tẩy trắng làm từ gỗ cây lá kim, sản xuất bằng phương pháp sulphat, dạng cuộn, kích thước: 488 x 1245 mm, nguyên liệu để sản xuất bỉm trẻ em, hàng mới 100%... (mã hs bột giấy đã tẩy/ mã hs của bột giấy đã)
Bột giấy loại N... (mã hs bột giấy loại n/ mã hs của bột giấy loạ)
Bột giấy được tán thành cuộn- WOOD PULP BRAND: DOMTAR LHLM-8 (Hàng mới 100%)... (mã hs bột giấy được t/ mã hs của bột giấy đượ)
Bột giấy... (mã hs bột giấy/ mã hs của bột giấy)
NLSX băng vệ sinh: Bột giấy ép đóng dạng cuộn- Woodpulp Domtar... (mã hs nlsx băng vệ si/ mã hs của nlsx băng vệ)
Bột giấy hoá học từ gỗ cây lá kim đã được tẩy trắng, dạng cuộn, khổ 487mm (WOODPULP FLUFF PULP(UNTREATED)- Domtar Lighthouse,(nhập nguyên liệu này về để đưa vào trực tiếp sản xuất tã),hàng mới 100%... (mã hs bột giấy hoá họ/ mã hs của bột giấy hoá)
Bột giấy, đã qua quá trình tẩy trắng chưa gia công dạng cuộn (grade: PW416),kích thước (485x1200)mm, dùng để sản xuất bỉm cho trẻ em. Mới 100%... (mã hs bột giấy đã qu/ mã hs của bột giấy đã)
bột giấy đã tẩy trắng Lighthouse NC5 làm từ gỗ cây lá kim sản xuất bằng phương pháp sulphat, dạng cuộn khổ 482mm x1200mm, nguyên liệu sx bỉm trẻ em, hàng mới 100%... (mã hs bột giấy đã tẩy/ mã hs của bột giấy đã)
Golden Isles Untreated Fluff Pulp. Grade: Off-grade; Reel Width: 17-19 inches; Diameter 48 inches
Bột giấy đã tẩy trắng sản xuất từ gỗ không thuộc loại cây lá kim, khổ 17-19 inches (FLUFF PULP: OFF GRADE). Dùng để sản xuất tã giấy vệ sinh trẻ em. Hàng mới 100%. (mục 1)
Bột giấy kraft tẩy trắng từ gỗ lá kim, có hàm lượng không hòa tan còn lại sau khi ngâm một giờ trong dung dịch NaOH nồng độ 18% ở nhiệt độ 20°C nhỏ hơn 92%, định lượng 741 g/m2, dạng cuộn khổ 483mm
Bột giấy "KRAFT BLEACHED WOODPULP" 48.5 CMx120.0 CM (dạng cuộn). Tỷ lệ sấy khô 102.608%, độ ẩm 7.653%
Bột giấy (Bleached Sulfate Softwood Woodpulp) (Grade: RW FLUFF 160), (20.103 ADMT =19.334 TấN, Hàng mới 100%)
bột giấy chưa gia công dạng cuộn kích thước cuộn rộng 482mm, đường kính lõi 76.2mm đường kính cuộn 1200mm dùng để sx bỉm cho trẻ em.hàng mới 100% 136cuộn (1ADMT=978.19kgs)
bột giấy đã tẩy trắng 405 , làm từ gỗ cây lá kim , dạng cuộn khổ 40.6x120 cm , nguyên liệu sx tã giấy , hàng mới 100%
bột giấy đã tẩy trắng FR416 làm từ cây gõ kim , dạng cuộn khổ 25 x120 cm , nguyên liệu sx tã giấy , hàng mới 100%
Bột giấy đã tẩy trắng làm từ gỗ cây lá kim dùng trong sx giấy tissue, hàng mới 100%
bột giấy đã tẩy trắng NF 405, làm từ gỗ cây lá kim , dạng cuộn khổ 40.6 x120 cm , nguyên liệu sx tã giấy , hàng mới 100%
bột giấy đã tẩy trắng từ gỗ cây lá kim NF405 dạng cuộn khổ 40.6 x120 cm , nguyên liệu sx tã giấy , hàng mới 100%
Bột giấy hóa học đã được tẩy trắng từ gỗ , đóng gói dạng bành, dùng để sản xuất tấm lót ( Fluff Pulp in Bales Quality 1)
Bột giấy hóa học từ gỗ cây lá kim đã được tẩy trắng dạng cuộn, khổ 482mm - WOODPULP FLUFF PULP (UNTREATED) DOMTAR LIGHTHOUSE
Bột giấy hoá học từ gỗ đã được tẩy trắng dạng cuộn (Loại 2), khổ từ 457mm tới 495mm ( Golden Isles Untreated Fluff pulp - Off grade)
Bột giấy từ gỗ cây lá kim dạng sợi đã được tẩy trắng. Hàng mới 100%
Bột giấy từ gỗ, đã được tẩy trắng, ép cuộn (dùng để sản xuất bông băng) "Untreated Kraft Fluff Pulp", mới 100%
Nguyên liệu Sx tã lót trẻ em: Vật liệu thấm hút bột giấy từ gỗ- Kraft Bleached Woodpulp CM530 Cs-10 Fiber Weyco 3.Gen
bột giấy chưa gia công dạng cuộn kích thước cuộn rộng 482mm, đường kính lõi 76.2mm đường kính cuộn 1200mm dùng để sx bỉm cho trẻ em.hàng mới 100% 136cuộn (1ADMT=978.19kgs)
Bột giấy (Bleached Sulfate Softwood Woodpulp) (Grade: RW FLUFF 160), (20.103 ADMT =19.334 TấN, Hàng mới 100%)
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 47:Bột giấy từ gỗ hoặc từ chất liệu xơ sợi xenlulo khác; giấy loại hoặc các tông loại (phế liệu và vụn thừa)