cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ gỗ cây lá kim
Lót ổ vệ sinh cho thú cưng làm từ giấy- Carefresh Confetti 5L, Hàng mới 100%... (mã hs lót ổ vệ sinh c/ mã hs của lót ổ vệ sin)
Bột giấy hóa học từ gỗ sản xuất bằng phương pháp sulphat đã tẩy trắng từ gỗ cây lá kim, hàng mới 100%,... (mã hs bột giấy hóa họ/ mã hs của bột giấy hóa)
Nguyên liệu Powdered Cellulose Elcema FC 200... (mã hs nguyên liệu pow/ mã hs của nguyên liệu)
Bột giấy dạng tấm
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 47:Bột giấy từ gỗ hoặc từ chất liệu xơ sợi xenlulo khác; giấy loại hoặc các tông loại (phế liệu và vụn thừa)