cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Từ gỗ không thuộc loại cây lá kim
ARBOCEL NV 00 (Bột Xenlulo dùng trong công nghiệp,không dùng trong ngành thực phẩm), 20kg/bao, Lot.:07405191105, ngày sx: 11/2019, hsd: 5 năm, nhà sx:J.RETTENMAIER & SOHNE GMBH+CO KG... (mã hs arbocel nv 00/ mã hs của arbocel nv 0)
Bột giấy dạng cuộn đã tấy trắng hoàn toàn từ gỗ không thuộc loại cây lá kim, Size: Width19 inch x Diameter 48 inch, grade: Prime grade 4839, mới 100% NSX: GP MillsIN USA (Số lượng NK là 52.084ADMT)... (mã hs bột giấy dạng c/ mã hs của bột giấy dạn)
Bột giấy hóa học từ gỗ đã qua tẩy trắng BLEACHED HARDWOOD KRAFT PULP ACACIA, làm từ gỗ cây keo (dùng để sản xuất giấy), mới 100%... (mã hs bột giấy hóa họ/ mã hs của bột giấy hóa)
ARBOCEL BWW-40 (Bột Xenlulo dùng trong công nghiệp)
Bột giấy đã tẩy trắng bằng phương pháp Sulphit, mới 100% ( nguyên liệu dùng để SX giấy )
Bột giấy đã tẩy trắng hoàn toàn từ gỗ không thuộc loại cây lá kim, hiệu Weyerhaeuser, mới 100%
Bột giấy dạng cuộn đã tẩy trắng hoàn toàn từ gỗ không thuộc loại cây lá kim, hiệu Weyerhaeuser, mới 100%
Bột giấy từ gỗ đã tẩy trắng làm nguyên liệu SX giấy, hàng mới 100%
Bột giấy đã tẩy trắng bằng phương pháp Sulphit, mới 100% ( nguyên liệu dùng để SX giấy )
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 47:Bột giấy từ gỗ hoặc từ chất liệu xơ sợi xenlulo khác; giấy loại hoặc các tông loại (phế liệu và vụn thừa)