cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ
Giấy vụn phế liệu HWS (Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hoá học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ)... (mã hs giấy vụn phế li/ mã hs của giấy vụn phế)
Giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, loại đã tẩy trắng WASTE PAPER SOP. SLTT: 462,799 Tấn ĐG: 290,20 USD/Tấn.... (mã hs giấy phế liệu l/ mã hs của giấy phế liệ)
Giấy phế liệu được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng: (UWPC-B) Hàng nhập làm nguyên liệu sản xuất,đáp ứng yêu cầu về môi trường theo tiêu chuẩn QCVN 33:2018/BTNMT... (mã hs giấy phế liệu đ/ mã hs của giấy phế liệ)
Giấy phế liệu văn phòng đã được lựa chọn thu hồi từ sản phẩm đã qua sử dụng, phù hợp với TT08/2018/TT-BTNMT, theo tiêu chuẩn QCVN: 33/2018 BTNMT... (mã hs giấy phế liệu v/ mã hs của giấy phế liệ)
Giấy phế liệu trắng... (mã hs giấy phế liệu t/ mã hs của giấy phế liệ)
Giấy phế liệu kitchen(regular)- giấy được loại từ quá trình sản xuất, đã được tẩy trắng, dùng để làm nguyên liệu sản xuất giấy, NK phù hợp với Quyết định 73/2014/TTG, QCVN33:2018/BTNMT... (mã hs giấy phế liệu k/ mã hs của giấy phế liệ)
Giấy tissue phế liệu- giấy được loại ra từ quá trình sản xuất, đã được tẩy trắng, dùng để làm nguyên liệu sản xuất giấy, NK phù hợp với Quyết định 73/2014/TTG, QCVN33:2018/BTNMT... (mã hs giấy tissue phế/ mã hs của giấy tissue)
Giấy vụn thải (giấy văn phòng)... (mã hs giấy vụn thải/ mã hs của giấy vụn thả)
Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa khác được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình hóa học đã tẩy trắng, chưa nhuộm màu toàn bộ.
Phế liệu nhựa
Bìa carton phế liệu
Giấy bìa catton dạng hỗn hợp phế liệu đã qua sử dụng ,hàng phù hợp QĐ12/BTN-MT
Giấy bìa cattong dạng hòm hộp phế liệu đã qua sử dụng . phù hợp QD12/ BTN -MT
Giấy bìa cattông dạng hòm hợp phế liệu đã qua sử dụng phù hợp QĐ 12/ BTNMT
giấy copy phế liệu
giấy phế liệu
Giấy phế liệu được thu gom trong quá trình sản xuất giấy vệ sinh (waste paper - Virgin white tissue in bales). Hàng phù hợp QĐ 12/2006-QĐ/BTNMT.
Giấy phế liệu trắng (loại ra trong quá trình sản xuất) phù hợp QĐ 12/2006 QĐBTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ TN & MT
Giấy phế liệu trắng phù hợp QĐ 12/2006 QĐBTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ TN & MT
Giấy phế liệu trắng (loại ra trong quá trình sản xuất) phù hợp QĐ 12/2006 QĐBTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ TN & MT
Giấy phế liệu trắng phù hợp QĐ 12/2006 QĐBTNMT ngày 08/09/2006 của Bộ TN & MT
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 47:Bột giấy từ gỗ hoặc từ chất liệu xơ sợi xenlulo khác; giấy loại hoặc các tông loại (phế liệu và vụn thừa)