cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Chú giải

Chú giải Chương

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự)
Giấy phế liệu dùng làm NLSX giấy: Giấy in báo, tạp chí, chưa được phân loại đã qua sử dụng, phù hợp QĐ73/2014/QĐ-TTg & QCVN số 33:2018/BTNM... (mã hs giấy phế liệu d/ mã hs của giấy phế liệ)
Giấy Caton Phế liệu (phát sinh từ quá trình sản xuất của DNCX, Không dính chất thải nguy hại)... (mã hs giấy caton phế/ mã hs của giấy caton p)
Giấy vụn & Lõi giấy phế liệu (phát sinh từ quá trình sản xuất của DNCX, Không dính chất thải nguy hại)... (mã hs giấy vụn & lõi/ mã hs của giấy vụn & l)
Giấy carton vụn phế liệu... (mã hs giấy carton vụn/ mã hs của giấy carton)
Báo cũ (báo lao động)... (mã hs báo cũ báo lao/ mã hs của báo cũ báo)
Giấy phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, loại làm chủ yếu bằng bột giấy WASTE PAPER ONP.... (mã hs giấy phế liệu l/ mã hs của giấy phế liệ)
Giấy in nhiệt khổ k110 (L110mm, D45mm), mới 100%, dùng để in ấn các dữ liệu... (mã hs giấy in nhiệt k/ mã hs của giấy in nhiệ)
GIẤY CARTON... (mã hs giấy carton/ mã hs của giấy carton)
Giấy loại hoặc bìa loại thu hồi (phế liệu và vụn thừa): Giấy hoặc bìa được làm chủ yếu bằng bột giấy thu được từ quá trình cơ học (ví dụ, giấy in báo, tạp chí và các ấn phẩm tương tự).
Phế liệu giấy
Giấy báo phế liệu ( Waste paper-Japanese old newspapers). Hàng phù hợp QĐ 12/2006-QĐ/BTNMT.
Giấy báo phế liệu (Japanese Old Newspaper- JONP). Hàng phù hợp với QĐ 12/2006-QĐ/BTNMT
Giấy báo phế liệu (JOIN). Hàng phù hợp với QĐ 12/2006-QĐ/BTNMT.
Giấy báo phế liệu (Waste paper - Japanese Old Newspapers - JONP). Hàng phù hợp với QĐ12/2006-QĐ/BTNMT.
Giấy báo phế liệu. (Waste paper-over issue news). Hàng phù hợp QĐ 12/2006-QĐ/BTNMT.
Giấy carton
Giấy carton phế liệu
Giấy kraft phế liệu (lề xén, túi phế phẩm). Hàng phù hợp với QĐ12/2006-QĐ/BTNMT.
GIấY PHế LIệU : GIấY CáC TÔNG Đã QUA Sử DụNG (OCC)
GIấY PHế LIệU GIấY CáC TÔNG Đã QUA Sử DụNG (OCC)
GIấY PHế LIệU: GIÂY CáC TÔNG Đã QUA Sử DụNG (OCC)
GIấY PHế LIệU: GIấY CáC TÔNG Đã QUA Sử DụNG (OCC)
Giấy vụn
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 47:Bột giấy từ gỗ hoặc từ chất liệu xơ sợi xenlulo khác; giấy loại hoặc các tông loại (phế liệu và vụn thừa)