cơ sở dữ liệu pháp lý

THÔNG TIN MÃ HS

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2024

Ngôn ngữ mô tả HS: Xem mô tả bằng tiếng Việt Xem mô tả bằng tiếng Anh

Hình ảnh

Đang cập nhật...

Mô tả khác (Mẹo: Bấm Ctrl F để tìm nhanh mô tả)

Loại khác
Giấy làm hộp (dang cuộn, thành phần chủ yếu từ bột giấy tái chế)... (mã hs giấy làm hộp d/ mã hs của giấy làm hộp)
Giấy carton chưa tráng phủ bề mặt,266*420MM(112552063)... (mã hs giấy carton chư/ mã hs của giấy carton)
Giấy (bìa) lớp mặt (làm toàn bộ hoặc chủ yếu bằng bột giấy tái chế) KPH230D 1560 DIA127NGiấy Siam- Testliner (230x156) định lượng 230 GSM khổ 1560 mm,dạng cuộn.... (mã hs giấy bìa lớp/ mã hs của giấy bìa l)
Giấy cuộn dùng để sản xuất thùng carton định lượng 230GSM
Bìa lớp mặt, được tạo bởi hai lớp giấy có màu sắc khác nhau bằng phương pháp ép ẩm, chưa được tráng phủ, chưa in hình, in chữ, thành phần chủ yếu từ bột giấy tái chế, lớp bề mặt từ bột giấy mới được nhuộm màu, trong đó bột giấy hóa học dưới 74,4% so với tổng lượng bột giấy. Mẫu dạng cuộn, định lượng 231,2g/m2, chỉ số bục 3,65 KPa.m2/g, được sử dụng chủ yếu làm bao bì.
Giấy cuộn dùng để sản xuất thùng carton định lượng 230GSM (chưa tẩy trắng, chưa tráng phủ, chưa in hình, in chữ).
Giấy cuộn định lượng - TEST LINER BOARD PAPER, KM225, khổ 1750mm, 14 rolls
Giấy hai da 170GSM-Test Liner (OTC) 170gsm.
Giấy bề mặt không tráng ở dạng cuộn, chủ yếu làm từ bột giấy tái chế (NPI AKITA KRAFT LINER BOARD)
Giấy lớp mặt, được tạo bởi hai lớp giấy có màu sắc khác nhau bằng phương pháp ép ẩm, chưa được tráng phủ, chưa in hình, in chữ thành phần chủ yếu từ bột giấy tái chế, trong đó bột giấy hóa học chiếm 68.75%, dạng cuộn, khổ 175cm, định lượng 231.9g/m2, chỉ số bục 2.38 kPa.m2/g.
Bìa lớp mặt, được làm từ hai lớp giấy có màu sắc khác nhau, lớp mặt màu cam, lớp đế màu xám từ bột giấy tái chế, chưa tẩy trắng, hàm lượng bột giấy hóa học dưới 80% so với tổng lượng bột giấy, chưa tráng phủ, chưa in, được dùng làm bao bì. Dạng cuộn, khổ 115cm, định lượng 174,9 g/m2, chỉ số bục 3.2 kPa,m2/g).
Bìa giấy lớp mặt nhiều lớp được làm chủ yếu từ bột giấy tái chế chưa tẩy trắng, có hàm lượng bột giấy kraft nhỏ hơn 80% so với tổng lượng bột giấy tính theo trọng lượng, chưa tráng phủ, chưa thấm tẩm, chưa trang trí hoặc in bề mặt, chưa nhuộm màu bề mặt, định lượng 277 g/m2, chỉ số bục 2,6 kPa.m2/g, dạng cuộn khổ 1306 mm
Mục đích sử dụng chính dùng làm bao bì.
CORE BOARD PAPER Super Stack 230 gsm - Giấy lõi( giấy không tráng 230gsm, khổ rộng 400mm )
CORE BOARD PAPER Tube Grade 270 gsm - Giấy lõi( giấy không tráng 270gsm, khổ rộng 490mm)
CORE BOARD PAPER Tube Grade 320 gsm - Giấy lõi( giấy không tráng 320gsm, khổ rộng từ 400mm đến 500mm)
Giấy TEST LINER PAPER 230 GSM
Giấy bề mặt được sản xuất từ bột giấy tái chế NDB 280GSM (định lượng 280g/m2)
Giấy bìa nhiều lớp (1200mmX1000mm) Loại 400gr/1m2 - Dùng làm miếng đệm giữa hai lớp vỏ lon nhôm - Hàng mới 100%
Giấy cac tông được làm từ bột giấy tái chế, hàng mới 100%
Giấy các tông lớp mặt-Line Board T3.1-260, (260g/M2) Khổ 105-180cm(chưa tráng phủ, từ bột giấy tái chế)
Giấy Carton dùng để lót lon nhôm, định lượng 400Gam/m2, size: 1000x1200mm, hàng mới 100%
Giấy carton dùng lót lon (định lượng 400gam/m2, size: 1000x1200mm)
Giấy carton dùng lót lon định lượng 400 gram/m2 (Grey Chip Board Player Pad)
GIấY KRAFT KHÔNG TRáNG LáNG,CHƯA TẩY TRắNG,DạNG CUộN,ĐịNH LƯợNG 160 GSM-280GSM, KHổ 800mm x 1200mm,MớI 100%.
Giấy lót lớp lon
Giấy lót pallet (khổ 558mm)
Giấy nhiều lớp dùng làm bao bì (chưa tẩy trắng, chưa tráng phủ): định lượng 280 gsm, khổ 105cm (hàng mới 100%)
Giấy bề mặt được sản xuất từ bột giấy tái chế NDB 280GSM (định lượng 280g/m2)
GIấY KRAFT KHÔNG TRáNG LáNG,CHƯA TẩY TRắNG,DạNG CUộN,ĐịNH LƯợNG 160 GSM-280GSM, KHổ 800mm x 1200mm,MớI 100%.
Giấy nhiều lớp dùng làm bao bì (chưa tẩy trắng, chưa tráng phủ): định lượng 280 gsm, khổ 105cm (hàng mới 100%)
Giấy các tông lớp mặt-Line Board T3.1-260, (260g/M2) Khổ 105-180cm(chưa tráng phủ, từ bột giấy tái chế)
Giấy nhiều lớp dùng làm bao bì (chưa tẩy trắng, chưa tráng phủ): định lượng 280 gsm, khổ 105cm (hàng mới 100%)
Phần X:BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA) GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chương 48:Giấy và cáctông; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng cáctông